Terugkeren

27 september 2018

Burundi staat op de lijst met de laagste scores op de Human Development Index. Wereldwijd laat de index een verbetering zien, met nu 59 van de 189 landen in een zeer goede positie en slechts 38 landen in de slechtste groep. Acht jaar geleden waren deze cijfers respectievelijk 46 en 49. De internationale ondersteuning voor Burundi is beperkt, zoals we in eerder Nieuws al aangaven op de site van Kennis zonder Grenzen. Het is nu zelfs zo ver dat vanuit de UNHCR, bij monde van mevrouw Catherine Weisner, de oproep aan Burundese vluchtelingen in Tanzania om massaal terug te keren is getemperd. Het geld om mensen terug te laten keren is er eenvoudigweg niet. Sinds september 2017 zijn bijna 49.000 vluchtelingen teruggekeerd. Een groot deel van hen keerde terug op basis van een plan van aanpak dat was opgesteld door Tanzania, Burundi en de UNHCR. Volgens dit plan zouden van april tot en met december 2018 per week 2000 vluchtelingen terug kunnen keren.

Op 21 september, Wereldvrede Dag, heeft Kazadi Mulombo, vertegenwoordiger van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) in Burundi, aangehaald dat de speech van secretaris generaal van de VN Antonio Guterres voor Burundi van groot belang is. Hij koppelde dit aan de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in december 2018. ‘Er kan alleen duurzame vrede zijn,’ was zijn boodschap, ‘als mensen kunnen leven zonder het vooruitzicht van honger en armoede.’

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen van openbare media.