Standpunt

5 oktober 2018

Wat betekent de huidige situatie in Burundi voor Kennis zonder Grenzen (KzG)? Onze stichting is een kleine Nederlandse ANBI-stichting, een algemeen nut beogende instelling, te vergelijken met een particulier initiatief. KzG is geen in Burundi ingeschreven organisatie en niet bedoeld als buitenlandse NGO in Burundi. KzG heeft ook geen personeel. Daarmee valt KzG niet onder de nieuwe Burundese regels.
KzG helpt kansarme Burundesen met de overdracht van kennis en in principe niet met geld. KzG werkt niet met vaste (vanuit Burundi gedefinieerde) internationale organisaties, dus ook niet met vaste buitenlandse NGO’s in Burundi. Voor het psychiatrieproject zijn alle noodzakelijke vergunningen aanwezig: de vrijwilligerswerkzaamheden zoals consultatie en coaching en scholing in het CNPK vinden plaats op basis van een contract met het CNPK, met individuele erkenning door de Burundese artsenorganisatie, een valide verblijfsvergunning en werkvergunning. De ondersteuning van het kwaliteitsproject in het CNPK vindt plaats met toestemming van de bestuurders in Burundi. Al deze activiteiten worden onbetaald verricht. Een en ander is bovendien recent door de Burundese ambassadeur in Nederland gewaardeerd. Voor de mhGAP-scholingen zijn wij in afwachting van een subsidie voor het trainingsplan in de provincies Muyinga en Rutana eind van dit jaar. Daarnaast hopen wij op een vervolgsubsidie voor een tweede plan voor de provincies Ruyigi en Cankuzo, dat in principe begin 2019 zal worden uitgevoerd. KzG is actief op zoek geweest naar fondsen die deze zinvolle trainingen willen financieren en de verwachting is dat dit voor beide plannen gaat slagen. Voor de kennisoverdracht in het kader van het bakkerijproject werkt KzG met een vaste en erkende Burundese partner, waarmee per nieuwe fase contracten worden afgesloten, echter zonder als particulier initiatief gebruik te maken van een Burundees banksysteem. Dit is het voordeel van een kleine organisatie boven een grotere NGO. Alle activiteiten in Burundi vinden plaats binnen de formele regelgeving en hier is door de NGO-regulering in Burundi voor de komende maanden geen verandering in gekomen.

Het bestuur van KzG heeft op 3 oktober dan ook besloten om de activiteiten voort te zetten zoals voorheen. KzG werkt legaal, transparant, controleerbaar en met korte lijnen. De stichting heeft geen betaald personeel. Vrijwilligers betalen hun eigen onkosten.
De activiteiten zullen uiteraard worden heroverwogen wanneer de situatie voor buitenlanders ter plekke in Burundi te gevaarlijk zou worden, maar dit is voor onze Nederlandse vrijwilligers nu niet het geval.
De Burundese bakkers bakken hun brood (en sommigen kweken er inmiddels champignons bij met het bedrijfsvermogen dat ze hebben opgebouwd). De psychiatrische, neurologische en getraumatiseerde patiënten blijven naar het CNPK en de mobiele klinieken komen en hebben behandeling en begeleiding nodig. Onze conclusie is dat we doorgaan, omdat we goed bezig waren om onze doelen te bereiken, de zinvolle werkzaamheden willen voortzetten en de hiertoe bestaande duurzame contacten met onze vaste lokale partners gestand willen doen. ‘Jullie komen altijd terug,’ zeggen onze partners, ‘daarom werken we zo goed samen.’ Dat zien wij ook, dat we echt samen met Burundesen hun idealen helpen verwezenlijken, dat het werkt. Wij blijven hopen op de steun van onze donatoren om hierdoor vanuit KzG nog mooiere resultaten te behalen voor Burundese kansarme mensen en dit nog lang te kunnen voortzetten.