Verzet

26 oktober 2018

Op 8 oktober 2018 maakte de Burundese Truth and Reconciliation Commission bekend dat men wil doorgaan met het waardig begraven van menselijke resten uit massagraven. Organisaties die opkomen voor mensenrechten hebben opgeroepen om voor alle massagraven in het land tot persoonlijke identificatie over te gaan. Op 15 oktober werd bekendgemaakt dat diezelfde organisaties zich scharen achter de oproep van juristen om het mandaat van de Truth and Reconciliation Commission met 4 jaar te verlengen, zodat deze commissie de gegeven opdrachten kan voltooien. Op 16 oktober lieten Burundese parlementariërs weten dat zij het voornemen van deze commissie wat betreft nieuwe begrafenissen als prematuur beschouwen.

De 5e en laatste vergadering van de inter-Burundese dialoog in Tanzania, met de verkiezingen van 2020 als belangrijkste thema, stonden uiteindelijk, na vertraging, gepland vanaf 24 oktober 2018. Niet alle Burundese politici hebben eenzelfde standpunt over de bijeenkomst. Het is nu 26 oktober. Hoewel de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie er in de 794ste vergadering over Burundi eerder deze maand bij alle stakeholders op aandrong om te participeren in de dialoog, heeft de Burundese overheid afgezien van deelname. Oppositiepartij Frodebu heeft verder besloten het platform van in het buitenland verblijvende oppositiepartijen (CNARED) te verlaten en zelfstandig verder te opereren.

Ook heeft de Burundese regering het vernieuwde mandaat van de VN Onderzoekscommissie voor Burundi veroordeeld. De regering verzet zich tegen deze commissie onder leiding van Doudou Diene, nadat op 5 september een rapport werd gepubliceerd, waarin werd gemeld dat mensenrechten in Burundi nog steeds worden geschonden.

De VN Mensenrechten Commissie heeft bij monde van de hoge commissaris Michelle Bachelet Burundi opgeroepen om per direct de dreiging in te trekken, die is gedaan richting leden van de VN Onderzoekscommissie. De Burundese overheid had gedreigd hen te vervolgen.

De overheid heeft de Burundese journalistenorganisatie opgeroepen om zich aan de vernieuwde journalistieke wet te houden en geen berichten te publiceren die het land kunnen schaden. Wat er allemaal niet mag staat in deze wet uitgebreid beschreven.

De minister van Openbare Veiligheid in Burundi heeft gemeld dat bij het bestrijden van misdaad verbeteringen zijn bereikt, maar dat er verder nog een lange weg te gaan is. Gewelddadige overvallen komen in arme streken meer voor. Gelet op al het bovenstaande zijn veiligheid, vrijheid van meningsuiting en openbaarheid van bestuur niet echt aan de orde.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen van openbare media en informatie van Burundezen.

Post navigation