Partners

30 oktober 2018

Om een indruk te geven van de complexiteit van de situatie rond NGO’s in Burundi, vermelden we vanuit Kennis zonder Grenzen het volgende.

Wolfram Vetter, de ambassadeur van de EU in Burundi, zette op 18 oktober jl een perscommuniqué van 17 oktober jl op twitter. Het is een communiqué van ‘technische en financiële partners van Burundi’ en toont de vlaggen van Japan, Canada, Verenigde Staten, Zwitserland, de VN en de EU. De inhoud is in grote lijnen als volgt te vertalen:
Het werk van NGO’s draagt veel bij aan het land Burundi, in het bijzonder door hulp aan kwetsbare mensen. De Burundese autoriteiten hebben met dit werk ingestemd. Enkele NGO’s hebben de gevraagde documenten al ingeleverd en zijn weer aan het werk gegaan, maar de meeste nog niet. Genoemde partners willen helpen om een gesprek op gang te brengen, zodat vragen van NGO’s kunnen worden beantwoord.
Dit leverde op twitter nogal wat afkeurende reacties op, met als strekking bijvoorbeeld dat de reeds gegeven antwoorden verhelderend genoeg zijn geweest omdat anders die genoemde NGO’s niet alweer aan het werk waren, dat de wet gewoon moet worden gerespecteerd, dat internationale NGO’s met het werk hun eigen zakken vullen en dat de partners zich weer als kolonisator opstellen. Het vraagt veel tactiek, veerkracht en geduld om in deze ingewikkelde situatie te manoeuvreren. Sociale media gebruiken voor een strategisch bericht geeft kans op dergelijke reacties, maar gezegd moet worden dat het bericht in Burundi niet te vinden zou zijn geweest als het niet op twitter was geplaatst.

Nog deze maand (van 16 tot 19 oktober) werd toch het 40-jarig partnerschap tussen de EU en Burundi gevierd met een conferentie over landbouw in Burundi. Op 28 oktober jl is vanuit de EU voor 2 november 2018 een volgende landbouw-conferentie in de centrale stad Gitega aangekondigd, die gratis toegankelijk zal zijn.

Een Belgische NGO die zich richt op (geestelijke) gezondheidszorg heeft op last van het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van het Belgische ministerie van Ontwikkelingssamenwerking de activiteiten in Burundi gestaakt. Ook een Duitse NGO gaat de werkzaamheden beëindigen. Het Rode Kruis in Burundi staat op inactief. Kennis zonder Grenzen is druk bezig om de werkzaamheden voor november 2018 in Burundi te organiseren.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen van openbare media en uit eigen waarneming.

Post navigation