Druk, druk, druk

Het is 16 oktober 2018.

Je krijgt hier eerder RSI van de vliegenmepper dan van het werken aan een computer, want we hebben in het CNPK nog steeds niet de financiële mogelijkheid om elektronische patiëntendossiers in te voeren. Maar het prachtige nieuws over de voortgang van de trainingen in verschillende provincies voor het psychiatrieproject maakt veel goed. Dus we zijn met het projectteam bezig met de voorbereidingen voor een korte opfriscursus voor de leraren en het schrijven van enkele aanvullende hoofdstukken voor de nieuwe trainingen. Ook de deskundigheidsbevorderingen en supervisies in het CNPK op het gebied van inhoud van zorg en ook wat betreft organisatorische verbeteringen, zoals gevraagd door het CNPK zelf, gaan door. We zijn dus druk, druk, druk! Met dit alles ondersteunen we inhoudelijk en feitelijk ook het proces van decentralisatie van GGZ vanuit het CNPK met tevens groot effect op de humanitaire steun waar het hele land achter staat, ook op verzoek van het CNPK en andere Burundese stakeholders. Dit alles volgens de regels van de WHO.

Ander mooi nieuws is dat er de komende jaren meer aandacht gaat komen voor GGZ in Burundi. De manieren waarop dit gaat worden ingevuld zijn nog niet volledig bekend, maar waarschijnlijk zal er een humanitaire ingang zijn, met extra aandacht voor vrouwen. Een goede ontwikkeling dus. Maar wezenlijk is en blijft dat je met 3 psychiaters in een land van 11 miljoen mensen, waar nauwelijks wetgeving bestaat over psychiatrische zorg, moet blijven letten op de kwaliteit van de projecten. Daarom houden wij ons strak aan de regels van de WHO, die een basis vormen voor adequate zorg. Van daaruit ontwikkelen we en anticiperen we op de lokale mogelijkheden en cultuur. Ook is het van belang dat beschikbare budgetten worden aangewend in en voor het land zelf. En ja, dan heb je het druk, maar dat is niet erg. We gaan ervoor en we werken met plezier samen met het Burundese projectteam.

Hartelijke groet van het KzG-team in Burundi.