Nyamaboko en meer

Het is 14 november 2018

Vandaag hebben we de vijfde bakkerij bezocht: Boulangerie Akiwacu mu Nyamaboko, dat betekent bij ons in Nyamaboko. De weg naar de heuvel Nyamaboko in de commune Kanyosha is met een 4×4 net te berijden, als het niet regent, maar is hoe dan ook een niet alledaagse tocht van 5 kwartier vanuit de hoofdstad door prachtig landschap met veel steile landbouwveldjes. Geen vierkante meter is onbenut. Kanyosha is overbevolkt en landverdeling wordt een steeds groter probleem. Hier en daar zie je landverschuivingen. Er is voldoende water in de bergen in deze regio, overal stromen beekjes van helder water. Volgens onze begeleiders heeft dat water ook een prima smaak, maar dit hebben wij niet geprobeerd. Eenmaal aangekomen bij de bakkerij werden we hartelijk ontvangen door de chef van de heuvel, door de coördinator Christophe en door de gekozen woordvoerder van de collectieve bakkerij Apollinaire. Apollinaire had een toespraak voorbereid en leidde ons rond. Het meel komt langs de bergweg bij de bakkerij, maar hoe? Het wordt in grote zakken op het hoofd omhoog gedragen, omdat een fiets duwen in dit onherbergzame gebied nauwelijks mogelijk is en vervoer per auto te duur is. Een zak weegt 25 kilo! De jonge bakkers wonen allemaal zelf ook in Nyamaboko. Nieuwkomers van elders die een bedrijf beginnen zouden hier niet worden geaccepteerd. De lokale overheid is zeer tevreden met het bakkersinitiatief. In de verre omtrek is geen bakkerij te bekennen en de bakkers verdienen inmiddels genoeg om de eerste innovaties door te voeren en hebben ook al kunnen investeren in nevenverdiensten zoals de verhuur van borden en bestek voor feesten. Voor het eerst is deze luxe hier beschikbaar. Dorpsgenoten verdienen door ondersteunende diensten, zoals… 2 uur de berg aflopen en daarna 3 uur de berg oplopen met 25 kilo meel.
De start van de opleiding was pas 4 maanden geleden. De bakkers hebben in feite pas net hun opleiding afgerond en willen al meer leren om variatie in hun producten aan te brengen. Ze tonen dat ze hun marketinglessen goed in de praktijk weten te brengen. We hebben de broodjes geproefd en ze zijn erg lekker!

De voorbereidingen voor de psychiatrische scholingen zijn in volle gang. Er is een overzichtelijke projectstructuur neergezet, waar we erg blij mee zijn. Het CNPK heeft naast de ziekenhuistaken ook deze projecttaken goed vorm gegeven. Voor de ziekenhuistaken is een bijgestelde organisatiestructuur opgezet, die meer kwaliteitssturing mogelijk maakt. Vanuit Kennis zonder Grenzen is op verzoek van het CNPK momenteel een consultant actief, uiteraard onbezoldigd, die het management ondersteunt om haalbare doelen te formuleren en de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Deze week hebben we ook een bezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade, waar we hebben gesproken over de beperkte psychiatrische kennis van basisartsen. Hun opleiding voorziet onvoldoende in kennisopbouw rond geestelijke gezondheidszorg, maar nu er meer belangstelling komt voor de medische aspecten van het vak, de traditionele geneeswijzen niet meer in alle gevallen overheersen en de stigmatisering (die er ook bij artsen was) afneemt, is de tijd rijp voor het bijstellen van de medische basisopleiding. Dit is nog niet eenvoudig, want dit kunnen wij niet bepalen. We kunnen wel proberen om tot samenwerking met een universiteit te komen. We hebben gebrainstormd over mogelijkheden tot samenwerking. Verder werd waardering uitgesproken over de verschillende initiatieven van Kennis zonder Grenzen en we blijven in contact met de ambassade.

De problemen met de NGO’s zijn nog niet opgelost, al is er het bericht verspreid dat ongeveer 25 NGO’s inmiddels weer actief zijn nadat zij de gevraagde documenten hebben ondertekend, inclusief een plan om hun organisaties in 3 jaar tijd aan te passen. Ons werd verteld dat dit geen Europese NGO’s zijn, maar vooral Amerikaanse NGO‘s. Ander nieuws is dat de luchtverbinding tussen Nairobi en Bujumbura al een aantal dagen niet functioneert. Mogelijk heeft dit te maken met een discussie over landingsrechten en eisen die worden gesteld aan de service in de vliegtuigen. Dit laatste hebben we niet schriftelijk bevestigd gezien. De rechtstreekse verbinding met Brussel (eens per week) is niet in het geding.

Met ons gaat het verder goed, al is er te vaak geen stromend water en valt soms de elektra uit. En het is vaak heet, maar dat is geen nieuws.

Vanuit Bujumbura beste groeten aan iedereen!

Amy Besamusca – Ekelschot