De beste wensen

1 januari 2019

Kennis zonder Grenzen wenst iedereen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe.

De stichting is alle vrijwilligers en donateurs erg dankbaar voor hun steun in de afgelopen jaren. We kijken terug op een druk jaar met goede resultaten in de verschillende projecten en we gaan hiermee door in 2019, samen met onze vrijwilligers en onze lokale partners. Dit lukt niet zonder de hulp van donateurs. Maar met jullie hulp krijgen steeds meer Burundezen een zelfstandige toekomst. Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!