Cibitoke

22 maart 2019

Voortbordurend op het nieuws van 9 maart kunnen we melden dat de opleidingen in Cibitoke ook goed zijn verlopen. Voor en na de training worden er testen afgenomen. De resultaten waren weer verbluffend: van 29% goed beantwoorde vragen naar ruim 84%. In deze provincie was het de eerste keer dat er een training werd gegeven op gebied van psychiatrische, neurologische en psychosociale problemen binnen de bestaande structuren voor zorg. ‘Ik dacht dat epilepsie besmettelijk was, maar nu durf ik wel te helpen als iemand hulp nodig heeft’ was één van de vele opmerkingen. Ook het bespreken van veel andere vooroordelen was relevant, zoals bezetenheid. In de provincies werken nauwelijks psychologen, wat vanuit de bestaande optiek begrijpelijk is, maar niet wenselijk.

De motivatie die de leerlingen (artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers) tonen is voor ons een motivatie om door te gaan, al is het soms hard werken en ook zwaar in de warmte zoals in Cibitoke. Deze provincie is bovendien, net als Ngozi en Bubanza, minder veilig (’chaud’) en officieel ‘code rood’. Maar we werkten in een voor de opleidingen uitgezochte rustige en veilige omgeving en stonden voortdurend in contact met de veiligheidsafdeling in Nederland, die is ingericht op directe ondersteuning. Bovendien hadden we 24/7 een goede 4×4 auto klaarstaan met een chauffeur die geen druppel alcohol dronk.

We zijn erg tevreden met de resultaten van de opleiding, vooral ook omdat dit de start is van het inrichten van deze gespecialiseerde zorg in de bestaande structuren (ziekenhuizen, gezondheidscentra en wijkzorg) in de provincie Cibitoke. Het is een strategische keuze om de opleidingen in de bestaande zorgstructuren aan te bieden. Hierdoor ontstaat er als vanzelf contact met de patiënten en andere kwetsbare groepen die we op het oog hebben. Bovendien past het in de door Burundi zelf beoogde decentralisatie van zorg: het inbedden van zorg in de voorzieningen voor basiszorg. We zijn het CNPK als lokale partner veel dank verschuldigd voor het leggen van alle contacten met zorgautoriteiten die hiervoor nodig zijn. De leraren hebben hun werk goed gedaan en er zijn nu ook in Cibitoke 50 mensen met een WHO-certificaat, die in hun dagelijkse werk betere zorg kunnen bieden. Uiteraard wordt er gewerkt aan vervolgscholingen en supervisies, waarvoor de leraren (artsen, psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen) zullen worden ingezet.