Het doet ertoe

29 maart 2019

De werkperiode in Burundi zit er weer bijna op. Het was weer een bijzondere periode, met veel activiteiten op het gebied van opleidingen en het versterken van netwerken. Zowel met het CNPK als met de OPDE hebben we intensief samengewerkt en met mooie resultaten sluiten we nu af. Met heel veel dank aan de donateurs die dit hebben mogelijk gemaakt.

In Burundi is het rustig, als je het vergelijkt met de politieke berichten over de omringende landen. Maar de socio-economische situatie in Burundi laat zeker te wensen over. Burundezen in de stad hebben het over het algemeen beter dan in het binnenland, waar verreweg de meeste mensen wonen. Iedereen deelt toch dezelfde trots en traditie. Vanuit Kennis zonder Grenzen hebben we weer meegewerkt aan vergroting van de zelfredzaamheid voor veel mensen binnen hun eigen context en op basis van hun eigen wensen. Rechtstreeks via medische consulten en de training en opzet van bakkerijen en indirect via de opleidingen in de psychiatrie, neurologie en psychosociale technieken in en groot gebied. De waardering hiervoor is enorm en de zelfwerkzaamheid wordt steeds groter. De opleidingen vinden gehoor en bevorderen de professionaliteit, creativiteit en innovatie. Het doet ertoe. Dit is een stimulans om verder te gaan met ons werk en om hier meer mensen mee te bereiken. Een volgende opleidingsperiode gaat dus worden gepland. We werken altijd binnen bestaande structuren, omdat het effect hiervan het grootste is en duurzaamheid garandeert. Diverse taken worden inmiddels heel adequaat overgenomen door het CNPK en de OPDE zelf.

Omdat het er dus toe doet zal de komende periode voor Kennis zonder Grenzen in het teken staan van verdere fondsenwerving in Nederland en België. We hopen op jullie steun!