Hoop op een toekomst

10 mei 2019

De afgelopen periode heeft voor Stichting Kennis zonder Grenzen in het teken gestaan van fondsenwerving, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van toekomstige activiteiten in Burundi. Er werden lezingen verzorgd en ook werd op andere wijze informatie verspreid over Burundi. Enkele Nederlandse en buitenlandse organisaties vroegen de stichting om tijd te lenen aan voorlichting over Burundi. De vrijwilligers van Kennis zonder Grenzen honoreren zoveel mogelijk verzoeken.

Een van de thema´s waar aandacht voor werd gevraagd is trauma in een post-conflict setting. Wat is een trauma? Leven met een trauma is er elke dag, zoals bijvoorbeeld leven met blindheid. Voor een individu is een trauma is iets dat altijd bij je blijft, ook als je het hebt verwerkt. Burundezen leven bovendien met hun collectieve trauma, maar ook met hun hoop op een toekomst. Daar hebben zij steun bij nodig. Kennis zonder Grenzen biedt steun via toekomstgerichte projecten in Burundi. De opzet van openbare geestelijke gezondheidszorg is een actueel thema waar de stichting energie in stopt. Ook het ontwikkelen van banen in de voedselproductie, waardoor kansarme jonge mensen op praktische wijze aan een toekomst kunnen werken, is een actueel project. Het geeft hoop op een toekomst. Daarom gaan wij door met fondsenwerving ten behoeve van de voortgang van deze projecten.