Geslaagd festival

8 juli 2019

In het afgelopen weekend werd de stand van Stichting Kennis zonder Grenzen op het Afrika Festival in Hertme goed bezocht. Het festival bood zowel aangename ontspanning met prachtige muziek als informatieve ontmoetingen. Het bood onze vrijwilligers aan de stand de gelegenheid om aan jong en oud over Burundi te vertellen: de geschiedenis, de huidige socio-politieke en economische situatie, het gebrek aan voedsel, de landbouw en het tekort aan landbouwgrond, de stand van zaken op medisch gebied, de samenhang van de bevolking van 12 miljoen mensen, de volksaard en nog veel meer. Velen begrepen de noodzaak om hulp te bieden, wat de stichting op dit moment doet via voornamelijk twee projecten:
1. De scholing van jongeren uit het binnenland tot bakker, gevolgd door het inrichten van bakkerijen die hun eigendom worden en die zij als coöperatie winstgevend en duurzaam runnen. Deze jonge bakkers hebben hierdoor voor het eerst van hun leven een inkomen en helpen hun wijde omgeving aan beter eten. Milieuvriendelijke brandstoffen voor de ovens zijn in dit land, waar erg weinig elektriciteit en water beschikbaar is, in ontwikkeling.
2. De scholing van medische een maatschappelijke disciplines in het herkennen en behandelen van medisch- psychiatrische, neurologische en psychosociale problematieken. Dit in combinatie met het opzetten van een systeem van publieke zorg op basis van het landelijke beleidsplan. Ook worden gespecialiseerde behandelingen verzorgd in klinische en poliklinische setting.

De activiteiten van Kennis zonder Grenzen vinden steeds plaats binnen het lokale kader en in samenwerking met Burundese deskundigen. De stichting werkt niet met internationaal microkrediet, omdat de rentekosten voor Burundezen veel te hoog zijn, tot wel meer dan 50%. Dit is van het gemiddelde leefgeld van een Burundees gezin – minder dan een dollar per dag – niet te betalen. Duidelijk mag zijn dat er in Burundi nog altijd honger heerst en dat de helft van de mensen nog geen ingang heeft tot medische zorg.

We zijn verheugd over de nieuwe donateurs die we op het Afrika Festival mochten begroeten. Voor sommigen van hen was Burundi voorheen nog onbekend. Anderen haalden herinneringen op aan goede en slechte tijden in het land, soms uit eigen herinnering. De gesprekken leverden ook goede tips op voor de actuele en toekomstige projecten. De wijze waarop Kennis zonder Grenzen de projecten realiseert werden breed gewaardeerd. ‘Zo moet het in de nieuwe wereld!,’ stelde een van de bezoekers.