Socio-politiek en zorg

30 juli 2019

Terwijl er veel te doen is over Ebola in Congo (waar hulpverleners soms worden aangevallen) en grensconflicten tussen Rwanda en Oeganda, is het in Burundi rustig. De nieuw opgeleide bakkers, jonge vrouwen en mannen, zetten ijverig hun bedrijven op. Er zijn ups, bv. het groeiende klantenaantal, en downs, zoals de verhoging van de meelprijs. Dit laatste compenseren de bakkers door met het opgebouwde bedrijfskapitaal ook andere producten in de verkoop op te nemen. Het is een goede formule, die Stichting Kennis zonder Grenzen toepast. In de eerste plaats omdat wordt gewerkt met een professionele lokale partner, die de jonge bakkers in het eerste jaar begeleidt. In de tweede plaats omdat elke bakkerij als bedrijf direct het coöperatieve eigendom wordt van de opgeleide bakkers. En ten derde omdat zij daarna alles dat er wordt verdiend, zelf moeten verdienen. Zij werken hard en ondersteunen daarmee direct ook hun eigen omgeving.

Het psychiatrieproject kent een drukke tijd. Vanuit het Centre Neuro-Psychiatrique worden veel opfriscursussen verzorgd in de provincies en zijn er mobiele klinieken. Voor de nieuwe mhGAP-trainingen in oktober en november 2019 is Kennis zonder Grenzen in een finale fase van sponsorwerving.

Is er in Burundi dan geen geweld of ernstige gezondheidsproblematiek? In media wordt soms gesproken over de dreigende rol van de Imbonerakure, de jeugdtak van de regeringspartij. Dit risico is inderdaad niet alleen denkbeeldig, maar feitelijk zijn er weinig bewijzen voor sinds ongeveer 14 maanden. In artikelen met speculaties worden feiten benoemd die dateren uit 2015. De verkiezingen die staan gepland voor mei 2020 vormen nu aanleiding tot vragen en discussies, dat is begrijpelijk en het gebeurt in elk land. Het vertrek van Burundi uit het ICC, het vertrek uit Burundi van het UN-kantoor en de BBC roepen vragen op, vooral over mensenrechten. Over de vraag of de president zich in 2020 toch weer verkiesbaar zal stellen, hoewel hij heeft aangegeven dat daar geen sprake van zal zijn, wordt gespeculeerd in de media. De Burundese bevolking verwacht nog steeds dat er een nieuwe presidentskandidaat zal worden voorgesteld vanuit de regeringspartij en dat oppositiepartijen er niet in zullen slagen om de verkiezingen in 2020 te winnen.

Wat betreft epidemieën kan worden aangegeven dat testen op HIV en malaria nog steeds gratis is. Behandeling en preventie van HIV slaagt beter dan in andere landen. Malaria is nog steeds een risico. Ebola is tot nu toe Burundi niet binnengekomen en de Ebola-preventieprotocollen worden regelmatig herhaald en uitgelegd aan de bevolking.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen van openbare media en van bekenden uit Burundi.