Folder

31 juli 2019

Stichting Kennis zonder Grenzen heeft een nieuwe folder, die hieronder alvast te lezen is:

Kennis zonder Grenzen voor Burundi

Burundi is een klein land in Midden-Oost-Afrika met 12 miljoen inwoners. Het is een postkoloniaal en postconflict land in opbouw, waar nog veel armoede en honger heersen. Er is tekort aan water en nauwelijks elektra. Een Burundees gezin leeft van gemiddeld minder dan een dollar per dag. Landbouw is belangrijk maar er is te weinig landbouwgrond. De helft van de bevolking heeft geen toegang tot medische zorg. De sociopolitieke situatie is stabieler dan in omliggende landen. De volksaard wordt getekend door vriendelijkheid en onderlinge hulp.

Kennis zonder Grenzen biedt hulp met kennis via voornamelijk twee projecten:

Werkgelegenheid: De scholing van jongeren in het binnenland tot bakker, gevolgd door het inrichten van bakkerijen die hun eigendom worden en die zij als coöperatie winstgevend en duurzaam runnen. Deze jonge bakkers hebben hierdoor voor het eerst van hun leven een inkomen en helpen hun omgeving aan beter eten. Milieuvriendelijke brandstoffen voor de ovens zijn in dit land, waar weinig elektriciteit en water beschikbaar is, in ontwikkeling.

Medische zorg: De scholing van medische een maatschappelijke disciplines in het herkennen en behandelen van medisch-psychiatrische, neurologische en psychosociale problematieken. Dit in combinatie met het opzetten van een systeem van publieke zorg op basis van het landelijke beleidsplan. Ook worden gespecialiseerde behandelingen verzorgd in klinische en poliklinische setting.

De activiteiten van Kennis zonder Grenzen vinden steeds plaats binnen het lokale kader en in samenwerking met Burundese deskundigen. De stichting werkt niet met internationaal microkrediet, omdat de rentekosten voor Burundezen veel te hoog zijn.

www.kenniszondergrenzen.nl
ANBI
rekening NL42INGB0006600211
KzG Stichting Kennis zonder Grenzen