Het nieuwe credo

13 augustus 2019

De Volkskrant plaatst vandaag een artikel over het nieuwe credo voor ontwikkelingshulp. Hierin wordt uitgelegd dat mensen in achtergestelde maatschappijen vaak zelf goed weten wat zij nodig hebben en een klein bedrag goed besteden. Zij geven het geld uit aan scholing van hun kinderen, voedsel en bijvoorbeeld investeringen om te ondernemen. Ook wordt in het artikel melding gemaakt van het positieve effect op de betreffende maatschappij als geheel. Stichting Kennis zonder Grenzen bepleit al lange tijd dat leningen, microkrediet en het op louter inzicht van ontwikkelingshelpers aanschaffen van goederen voor de Burundese setting niet de beste oplossing is, zie onder andere het Nieuws van 6 mei en 31 juli van dit jaar.

De actuele en bewezen duurzame projecten van Kennis zonder Grenzen in Burundi richten zich op kennisoverdracht en ondernemen in de sectoren zorg en voeding. De kosten voor deze projecten worden volledig vergoed, terwijl Kennis zonder Grenzen geen overheadkosten in Nederland of België maakt, er geen dure auto’s worden aangeschaft en de controle en begeleiding van de lokaal uitgevoerde projecten transparant is.

Kennis zonder Grenzen schenkt niet aan individuele personen, maar aan gerichte kennisoverdracht ten behoeve van de zelfredzaamheid van groepen Burundezen. Dit in de vorm van langlopende projecten in de zorg en voedselproductie, die het welzijn van velen ten goede komen. Dit is een noodzakelijke vorm van hulp. De stichting ziet de projecten die De Volkskrant beschrijft, met voorbeelden in onder andere Oeganda, Rwanda en Malawi, als een goede vorm van hulpverlening, aanvullend op projecten rond toegankelijk en schoon water, voeding, kennisoverdracht en zorg. Wel geeft de kleinschaligheid (schenking aan individuen) van de beschreven vorm van hulp een zeker risico, dat ook wordt benoemd. Maar het credo ‘geld geven’ is juist ook voor de Burundese bevolking realistischer dan leningen of microkrediet. We hopen dit overigens in onze vele eerdere berichtgevingen al duidelijk te hebben gemaakt. Kennis zonder Grenzen gaat door met de genoemde projecten en is de donateurs zeer dankbaar voor hun ondersteuning.

Doneren is mogelijk via rekening NL42INGB0006600211 t.n.v. Stichting Kennis zonder Grenzen.