Nieuws in het land

20 november 2019

Eerdere berichten over gedwongen terugkeer van vluchtelingen vanuit Tanzania (zie o.a. Nieuws van 16 oktober 2019 op deze site) gaven aan dat er risico’s zijn verbonden aan terugkeer onder dwang. Quote uit the New Humanitarian in oktober jl.: ‘The prospect of forced returns has worrying legal and humanitarian implications. But it also increases the possibility of friction in Burundi between the returnees, their neighbours who did not flee the political crisis in 2015 (….), and the local authorities who have often been suspicious of returning refugees.’ In een onderzoeksverslag met betrekking tot Burundi, DR Congo en Zuid-Soedan lezen we dat ‘former refugees who were forced to return (….) told us that the insufficient assistance they received created tensions with local authorities and humanitarian agencies.’ Het ontbreken van coördinatie (door de UNHCR) bij het oversteken van de grens naar het thuisland als gevolg van de actuele strategie van de UNHCR nu deze zich beperkt tot het verstrekken van materiële zaken, vormt een risico. ‘The ruling party (….) still controls all aspects of political and public life in Burundi and the economic situation remains challenging. Returnees are particularly vulnerable to political and economic instability. With the 2020 elections approaching, the current conditions could worsen for returning refugees.’

‘It is usually the role of the UN’s refugee agency, UNHCR, to check. But host and receiving countries do not always give the agency sufficient space to do so, as the Burundi-Tanzania situation clearly illustrates.’

De situatie met betrekking tot Burundi is volgens de onderzoekers anders dan in DR Congo, getuige de volgende passage: ‘The picture is different in DRC (….). Here, as a classic “fragile state”, the government is largely absent, and developments at the national level only have a limited impact on what happens in return zones.’

De laatste dagen zijn er berichten in Burundi over geweld met een politieke lading. Op 15 november werd gemeld dat een oppositieleidster zou zijn verkracht en vermoord. Op 19 november was via diverse media te vernemen dat een gewapende groep uit Rwanda op 17 november in het noordwesten van Burundi een legerplaats heeft aangevallen. Sommige nieuwsberichten melden dat er 17 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij deze aanval, anderen noemen hogere aantallen en ook werd genoemd dat 90 mensen werden vermist. De aanval wordt vanuit Rwanda officieel ontkend door een minister. Twee weken geleden zou een nabije legerplek in Rwanda vanuit Burundi zijn aangevallen.

Burundezen spreken over het komen en gaan van geweld, dat ze hun hele leven al meemaken. De verschillende informatie in nieuwsberichten zijn zij gewend. De verkiezingen van volgend jaar zien zij als weer een aanleiding voor een geweldsgolf, al geloven de meeste mensen niet dat het net zulke ernstige vormen zal aannemen als in 2015. Voorspellen is moeilijk. De gewone Burundees spreekt erover met zijn buurman en met zijn vrienden.

Verantwoording:
De informatie in dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen van openbare media en uit eigen waarneming.