Overstroming

19 mei 2020

Het Lac Tanganyika heeft vandaag een groot gebied bij de levendige havenstad Rumonge overstroomd, in het zuidwesten van Burundi. Het water is tot zo’n 800 meter het land ingekomen, en heeft de huizen en de handelsvoorzieningen vernield. Ook stenen gebouwen zijn verruïneerd. Visserbootjes zijn in groten getale vernield. De voorzitter van de nationale vissersbond Gabriel Butoyi spreekt over zeker 10.000 vissers die schade lijden. Ook het kantoor van deze Fédération nationale des pêcheurs is vernield. Rumonge is de belangrijkste vissersplaats in Burundi, op de oostkust van het Lac Tanganyika. Burundi heeft nauwelijks toerisme, zeker niet op internationale schaal, maar in de overstroomde regio stonden een paar accomodaties aan het strand, waar binnenlandse gasten soms vertier zochten. Ook deze zijn volledig overstroomd. Deze voorzieningen waren daar gelokaliseerd omdat het er, met een minder heet klimaat, prettiger toeven was dan in het midden van het land nabij Bujumbura.

Landbouwgrond is ondergelopen. Mensen in aanpalende gebieden durven niet meer in hun huisjes te slapen, omdat ook daar het water uit de rivieren het land dreigt op te stromen. Volgens deskundigen was de ramp te voorzien geweest, als gevolg van klimaatverandering, maar heeft de regering zich niet over de dreiging gebogen. Het water van het meer is al enkele jaren aan het stijgen, wat ook in Bujumbura te zien was.

Het enorme Tanganyikameer is het grootste slenkmeer in Afrika en wordt door de bergachtige wanden van de vallei ingesloten. Het is het op een na grootste en het diepste meer in Afrika. Het strekt zich uit over ruim 670 km in noord-zuid-richting en is gemiddeld 50 km breed, met een oppervlakte van bijna 33.000 km², een oever met een lengte van ruim 1.800 km, een gemiddelde diepte van 570 m en een maximumdiepte van bijna 1.500 m en het bevat ongeveer 19.000 km³ zoet water.

Het meer wordt in de regentijd gevoed door meerdere stromen en rivieren in de regentijd, maar het heeft in de afgelopen jaren veel meer geregend dan gewoonlijk en bovendien is er minder water verdampt dan nabij de evenaar gewoon is. Het waterpeil is in de loop der jaren meer dan 300 m gestegen. Het meer is verdeeld tussen de vier omringende landen: Burundi, Congo, Tanzania en Zambia, waarbij Congo (45%) en Tanzania (41%) de meerderheid van het meer bezitten.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is afkomstig van openbare media, van bekenden uit Burundi en uit eigen waarneming. De foto is een detail uit MO Magazine.