Nu zien!

27 mei 2020

Over de Covid-19 pandemie wordt veel geschreven en gezegd. Het verschil tussen Afrika en Europa is groot, ook wat betreft de mogelijkheid van maatregelen. Armoede is een belangrijke indicator voor de onmogelijkheid tot het nemen van maatregelen zoals een lockdown. Wat hierover in het nieuws op de site van Kennis zonder Grenzen al enkele malen werd aangestipt, geldt niet alleen voor Burundi maar voor grote delen van Afrika en in ieder geval voor Subsahara Afrika. In De Volkskrant van 26 mei werd hier aandacht aan besteed op de opiniepagina, het meest duidelijk en met cijfers omkleed door Jos Driessen.
Het ARTIKEL ‘Avondklok en lockdown zijn in Afrika grotere bedreiging voor gezondheid dan corona’ is zeer de moeite om te lezen.
Met instemming van de schrijver wijzen we op de online-versie van het artikel:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-avondklok-en-lockdown-zijn-in-afrika-grotere-bedreiging-voor-gezondheid-dan-corona~b01131cf/

Wie meer zicht wil krijgen op de armoede in Burundi wijzen we op een documentaire van Philippe de Pierpont. De producent is Dérives.
Met instemming van producent en documentairemaker verwijzen we hiernaar.
De DOCUMENTAIRE ‘In Another Life: The Boys of Burundi’ is op de vermelde site tot 12 juni 2020 gratis te zien:

https://www.aljazeera.com/programmes/witness/2020/05/life-boys-burundi-200512085740873.html

Verantwoording:
De foto bij dit bericht van Kennis zonder Grenzen is een detail van Voanews.