IMF neemt actie

26 augustus 2020

Het IMF heeft Burundi een schuld van 7,6 miljoen dollar kwijtgescholden, zodat het land middelen heeft om de Covid-19-pandemie te bestrijden. De economische groei is in 2020 negatief (-3,2%). Dit is het gevolg van nog verder afgenomen export, noodzakelijke toename van importgoederen en gebrek aan deviezen. Het IMF stelt dat de kosten die Covid-19 in Burundi met zich meebrengt door het buitenland moeten worden gedragen. Sinds het aantreden van de nieuwe president worden in Burundi maatregelen genomen tegen het virus, zoals testen in verschillende centra. Het aantal formeel geregistreerde Covid-19-besmettingen en overlijdens blijft relatief beperkt.

Er sterven echter nog steeds mensen van de honger en er gaan nog altijd veel mensen, vooral jonge mensen, dood aan malaria en andere ziektes. Burundi is nog steeds een van de armste landen ter wereld. De meeste mensen zijn landbewerkers. Bij gebrek aan moderne middelen verbouwen zij hun lapjes grond van 10 bij 10 meter met de hand. De opbrengst is beperkt en vaak niet genoeg om hun gezin te onderhouden. Het WFP (World Food Programme) van de VN probeert in het kader van het project Zero Hunger om via het Burundese Rode Kruis een cash transfer programma op te zetten in Burundi, om slachtoffers van de frequente natuurrampen, zoals overstromingen ten gevolge van klimaatverandering, snel te kunnen gaan bijstaan. Deze WFP-methode wordt als empowermentmethode een toekomstig rolmodel genoemd voor andere landen, maar er zijn nog geen directe resultaten gemeld.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is afkomstig van openbare media. De foto is een detail van AGnews.