Vrijheid

10 januari 2021

Freedom House is een onafhankelijke organisatie die in 1941 werd opgericht in de VS om democratie wereldwijd te steunen. Het cruciale moment hierbij was dat 90% van de Amerikanen er destijds tegen was dat de VS zich zouden mengen in de Tweede Wereldoorlog. Later steunde Freedom House het Marshall Plan, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de NAVO. De mensenrechtenorganisatie werd actief in binnen- en buitenland. In Amerika zelf betrof het destijds het verzet tegen rassenongelijkheid en tegen het McCarthyisme. In het buitenland ging het bijvoorbeeld om het tegengaan van de expansie van Moskous invloed in de wereld.

Vanaf 1973 maakt Freedom House een jaarlijks rapport: Freedom in the World, een soort Michelin Gids voor democratische ontwikkeling per land. Op basis van sociaal wetenschappelijk onderzoek werden en worden landen getoetst op de vrijheid van hun burgers. Het Freedom in the World rapport 2020 was recent in de media te lezen. Het betreft de situatie in 2019. Burundi staat genoteerd als het land waar de meeste achteruitgang was, gekoppeld aan de betwiste derde termijn van de toenmalige president Nkurunziza en de dood van (volgens gegevens van Freedom House) zeker 200 mensen bij opstand hiertegen. Helaas wordt verder nergens in het rapport over Burundi gerept en heeft de organisatie niet zoals elders in de wereld projecten die zich op Burundi richten. Dat het een vergeten land is wordt zo dubbel bewezen.

Zoekend naar wat deze grote organisatie dan wel over Burundi te melden heeft, vonden we slechts twee berichten, op één datum in 2015. Het eerste ging over de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om erger te voorkomen. Citaat: Having missed opportunities to prevent the current crisis, the international community must now act decisively to halt the violence and push for a negotiated solution. Het tweede bericht ging over een sanctie, te weten het niet toestaan van de geplande drie jaar durende deelname van Burundi aan de mensenrechtenraad van de VN, de UNHCR.

Het gaf ons aanleiding om weer eens de cijfers van de UNHCR te bekijken. Zoals we eerder al wel meldden, is het begrotingstekort van de UNHCR voor Burundi 72%! De VN noemde het zelf al ‘het minst gefinancierde plan ooit’. Uit het jaarverslag over 2019 halen we enkele van de niet gehaalde doelen:
– Minimum standards in water and sanitation were unmet, also as a result of underfunding, as was the provision of food assistance, non-food items and core relief items including hygienic kits in transit centers and camps.
– Owing to budget constraints UNHCR was not able to provide capacity building for government authorities and technical staff on international protection and asylum management. Further, budget constraints led to a shortfall in legal aid for refugee status determination, and delays in obtaining card printers and cartridges in order to print refugee identification cards.
– Activities targeted at IDPs were limited, which hampered the mainstreaming of protection across all sectors.

Elders schrijft de UNHCR in het jaarverslag over Burundi: Despite significant funding gaps in the response plan for refugees in Burundi, the country continued to uphold its open-door asylum policy, hosting over 87,000 refugees and asylum-seekers, most of whom were from the Democratic Republic of the Congo (DRC).

Vanuit onze activiteiten in Burundi kunnen we stellen dat vrije keuzes in Burundi niet vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Daar mag zeker kritiek op zijn en hierover berichten we dan ook met regelmaat. Toch zijn er in het land ook positieve ontwikkelingen, zoals makkelijker bereikbare leningen voor jonge ondernemers. Maar zolang er structureel tekort aan middelen is, het een achtergesteld land blijft, er honger is waar mensen aan sterven en de zorg te wensen over laat, is het discutabel om alleen te focussen op wat de overheid niet goed doet. Zeker als dit onvoldoende wordt onderbouwd. Want dan vertrekken hulporganisaties, zoals in Burundi het geval is. Stichting Kennis zonder Grenzen is een kleine hulporganisatie, die zich richt op wat er wel kan worden gedaan voor de bevolking. De kennisprojecten zijn hier het bewijs van en daar gaat de stichting mee door. De impact voor de bevolking telt.

De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen van openbare media. De foto is een detail van Agnews.

Post navigation