Gesprek

20 maart 2021

Vorige maand hebben de Burundese minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeurs van EU-landen waaronder Duitsland, België, Frankrijk en Nederland gesproken over artikel 8 van het Verdrag van Cotonou, dat o.a. 48 Sub Sahara Afrikaanse landen en de EU aan elkaar verbindt. De bespreking vond plaats in een constructieve sfeer, was open en gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, aldus een formele Burundese verklaring. Het is noodzakelijk dat de samenwerking tussen beide partijen wordt genormaliseerd en zal leiden tot constructieve en concrete resultaten.

Het Verdrag van Cotonou werd in 2000 geformuleerd om het uit 1975 daterende Verdrag van Lomé te vervangen. Het verdrag beoogt armoede te verminderen en uiteindelijk uit te roeien en bij te dragen aan een geleidelijke integratie van de betrokken Afrikaanse (en andere) landen in de wereldeconomie. Het is gebaseerd op drie pijlers: ontwikkeling, economie en handel, en politiek. Het verdrag zou in december 2020 eindigen, maar door het ontbreken van een vervolg-overeenkomst nog steeds van kracht tot eind 2021. De EU werkt nu aan afzonderlijke ‘tailormade’ partnerschappen met elk van de betrokken regio’s, waar Sub Sahara Afrika er een van is. Het toekomstige verdrag ziet op prioritering van democratie en mensenrechten, economische groei en investeringen, klimaatverandering, het uitroeien van armoede, vrede en veiligheid, migratie en mobiliteit.

Dat het Verdrag van Cotonou vanuit de EU met Burundi eerder werd opgeschort, wordt in de berichtgeving niet vermeld. Zie hiervoor o.a. het Nieuws op de site van Kennis zonder Grenzen van 28 mei 2015, 4 juli 2015, 25 december 2015, 15 september 2018, 6 mei 2019, 3 januari 2020.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen uit openbare media.