Polemiek

9 april 2021

In maart 2021 vroeg president Ndayishimiye aandacht voor zijn strijd corruptie. Het leidde tot een polemiek.

Ndayishimiye heeft van het bestrijden van corruptie een van zijn prioriteiten gemaakt. Dat lijkt niet overbodig in het land dat volgens Amnesty International bij de tien meest corrupte landen van de wereld hoort. Negen maanden na zijn aantreden wachtte de bevolking nog steeds op daden tegen corruptie van de president. Maar in maart 2021 gaf hij een bericht af tijdens een interview. Zijn stellingname is dat hij geen pogingen gaat doen om alle corruptie uit het verleden te achterhalen (‘il ne va pas secouer le cocotier’). Maar, gaf hij aan, hij zal wel optreden tegen iedereen die de rijkdommen van Burundi heeft geplunderd sinds de Belgische kolonisatie. Daar ligt voor hem het vertrekpunt.

De boodschap van de president is niet helemaal helder. Hij stelde tegenover journalisten: “Jullie probleem is dat jullie het verleden blijven omspitten, in plaats van een actuele nullijn te trekken. Zero tolerance vanaf vandaag. Want het is tijdsverlies via enquètes en onderzoeken om uit te zoeken wie er in de laatste jaren publieke goederen hebben ontvreemd. Daardoor kunnen we dan weer het land niet opbouwen en wordt het land steeds armer. Dat er is gestolen, is voorbij. De zaken daarover gaan voor de waarheidscommissie komen. Bij mijn aantreden heeft de bevolking mij gevraagd het nationaal bezit te beschermen en daar heb ik de eed voor afgelegd.”

Olucome, een belangrijke anti-corruptie organisatie, hekelt het standpunt van de president als trouw aan de straffeloosheid. Olucome stelt dat corruptie is geïnstitutionaliseerd tijdens de zestien jaren dat de CNDD-FDD, de partij van de president, nu aan de macht is in Burundi. De wetten hierover dateren uit 2006, en zijn dus door zijn eigen partij vastgesteld. We hebben ook te maken met de continuïteit van beleid. Daarnaast uit Olucome de hypothese dat de president bang is tegenover corrupte personen die “sterker zijn geworden dan de staat”. Maar het is nog niet te laat, volgens de leider van Olucome Gabriel Rufyiri. Hij benadrukt ook dat de president een imago heeft als “Monsieur Propre” wat betreft het thema corruptie.
(Toevoeging KzG: Propre betekent schoon; l’argent propre betekent wit geld.)

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen uit openbare media.