Betrekkingen

27 april 2021

President Ndayishimiye heeft sinds zijn aantreden inmiddels een aantal andere staatshoofden ontmoet. Hiervoor ging hij op bezoek in een viertal landen en ontving hij de president van Ethiopië in Bujumbura. Ook ontmoette hij een vertegenwoordiging van Europese ambassadeurs. Het ontmoeten van andere staatshoofden en het leggen van contact met de EU is een wijziging van beleid ten opzichte van de geïsoleerde positie die zijn voorganger kenmerkte.

Burundi gaat ervan uit dat de EU de sancties die werden ingesteld naar aanleiding van de situatie in 2015 (die ingingen in 2016) voor het eind van dit jaar zal opheffen, zodat het land weer hulp krijgt. Besprekingen hierover zijn volgens de minister van Buitenlandse Zaken Albert Shingiro van start gegaan (zie ook het bericht van 20 maart 2021 op deze site). Nederlands ambassadeur in Burundi Jeroen Steeghs gaf tijdens zijn online toespraak op Koningsdag aan dat het doel van de EU is om de betrekkingen met Burundi te normaliseren. Hij benoemde dat de Covid pandemie de economie in Burundi geen goed doet. Hij dankte iedereen die Burundi helpt hartelijk.

Over de verhouding met Rwanda zei Ndayishimiye al eens te hopen dat zij goed met elkaar kunnen opschieten in de nabije toekomst. Dat zou een kentering betekenen in de lang slepende moeizame verhouding tussen de buurlanden. Vorige maand was er in het grensgebied echter nog een gewelddadig treffen tussen Rwandese militairen en rebellen, waar Burundese militairen bij betrokken raakten.

Ondanks de verbetering van buitenlandse betrekkingen heeft Burundi aangegeven dat het kantoor van de VN in Burundi definitief moet sluiten op 31 mei a.s. De VN hebben aangegeven dat de monitoring van mensenrechten in Burundi zal worden voortgezet via de Speciale Gezant voor het Grote Merengebied, China’s Huang Xia. De VN blijven er bij president Ndashimiye op aandringen de mensenrechten in Burundi te verbeteren, zoals hij bij zijn aantreden in juni 2020 had beloofd.

Ndayishimiyes partij CNDD-FDD heeft enkele maanden geleden Reverien Ndikuriyo gekozen tot partijleider, een vijftiger die bekend staat als een havik van de partij, die harde of controversiële woorden niet schuwt. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen hem van machtsmisbruik. Zijn tegenstanders houden hem verantwoordelijk voor de dood van activistische opponenten en zijn medestanders benoemen zijn zero-tolerance voor onrust, maar tijdens de onlusten van 2015 dreigde hij ermee de politie aan het werk te zetten, een uitdrukking die werd gelinkt aan de terminologie in Rwanda tijdens de genocide van 1994. Dat hield dus een dreiging in. In 2019 stelde hij tijdens een politieke bijeenkomst dat hij 3000 dollar op het hoofd had gezet van iemand die de veiligheid in gevaar had gebracht.
Zijn benoeming staat volgens lokale berichten voor de stevige greep die radicalen en militairen hebben op de machtspartij. Ndikuriyo was leider van de Hutu rebellen, die lang een ijzeren greep hadden op de macht in Burundi. Een buitenlandse diplomaat, die anoniem wenst te blijven, heeft de benoeming van Ndikuriyo een slecht teken genoemd.
Ndikuriyo was lid van de senaat van 2015 tot 2020. Hij volgt in de CNDD-FDD Ndayishimiye op, die nu president is. Ingewijden van de CNDD-FDD geven aan dat zijn benoeming al een jaar geleden was voorbereid, toen de vorige president nog in leven was.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is afkomstig uit openbare media en van bekenden uit Burundi.

Post navigation