Vrouwen

11 april 2020

Enkele korte berichten over vrouwenzaken in Burundi:

Huiselijk geweld is een groot probleem in de wereld. In Burundi is een project gestart door een groep mannen, die tegen hun traditie in, vrouwen ondersteunen. Dit doen zij door andere mannen bewust te maken van geweld tegen vrouwen. De beweging die dit project leidt heet Abatangamuco; dit betekent ‘zij die licht werpen’. De beweging heeft een eigen theatergroep. In een podcast zocht een Zuid-Afrikaanse journalist – Khopotso Bodibe – uit of de gekozen methode vruchten afwerpt. Hierbij werd hij ondersteund door de NGO SaCoDédie gendergelijkheid in Burundi nastreeft. Volgens deze NGO zit geweld tegen vrouwen diep geworteld in de Burundese cultuur.

Vrouwelijke gevangenen in Burundi protesteerden op Wereldvrouwendag tegen slecht voedsel en honger, en ook tegen de trage rechtsgang.

Meisjes hebben in Burundi minder kans dan jongens als het gaat om gebruik van ICT. Toegang tot ICT is in heel Burundi een probleem, maar dit zou vooral voor meisjes een handicap zijn.

Nu het aantal NGOs in Burundi is teruggelopen, zijn er ook minder kansen voor vrouwen. Steun uit Europese landen om vrouwen te helpen ontwikkelen en internationale kennis te laten opdoen, is minder beschikbaar.

Het aantal vrouwen in leidinggevende functies in Burundi neemt merkbaar toe.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is verkregen uit openbare media en van bekenden uit Burundi.