Onderzoek

28 april 2021

In verschillende berichten hebben we melding gemaakt van de onderzoekscommissie van de VN, die zich bezighoudt met Burundi. Om een vollediger beeld te geven over hetgeen deze commissie doet, plaatsen we hieronder de link naar een recent verslag. Het is een uitgebreid verslag, dat eindigt met de constatering dat er nog een lange weg te gaan is en dat Burundese bevolking nog altijd leidt.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26879&LangID=E

Vanuit Kennis zonder Grenzen spannen we ons in om bij te dragen aan het verbeteren van de situatie. Elke kleine stap is er één en onophoudelijk doorgaan met kleine stappen zetten kan leiden tot een betere basis voor steeds meer mensen.