Wereldproblemen

10 mei 2021

Volgens verschillende internationale statistieken zijn er in de wereld veel meer mensen met (ernstig) overgewicht dan mensen die sterven door honger. The World Counts stelt: One in three people suffer from some form of malnutrition. Over 1000 people die from hunger every single hour. Poor nutrition is responsible for nearly half of all deaths of children under 5 years old. About 3 million children die each year because they don’t have enough basic nutrients needed for their bodies to function and grow. At the same time obesity is on the rise. De kosten die wereldwijd worden gemaakt om overgewicht en obesitas gerelateerde ziektes te bestrijden en behandelen overtreffen de kosten die worden gemaakt om honger te bestrijden. Ondanks de Sustainable Development Goals van de VN in 2015 (uitbannen van armoede en een einde aan honger en voedselonzekerheid stonden bovenaan de lijst) zijn armoede en honger sinds 2017 toegenomen. Het Global Network Against Food Crises waarschuwt dat 2021 een jaar van hongersnoden kan worden die miljoenen slachtoffers zullen eisen. En dan is er nog de Covid-19 pandemie. Het aantal mensen dat sinds januari 2021 aan Covid-19 is overleden en het aantal mensen dat overleed aan honger in dezelfde periode is ongeveer even groot. De verwachting is dat het aantal Covid-19 doden zal dalen en het aantal hongerdoden zal toenemen. De verschillende actuele statistieken komen nogal overeen, wat erop wijst dat er inderdaad gisteren (en alle dagen daarvoor in dit jaar) wereldwijd 27 duizend mensen van de honger zijn gestorven.

Het Covid-19 virus zorgt volgens het United Nations Development Programme in arme landen voor verlies van de helft van de banen en stijging van voedselprijzen. Armoede en dus honger nemen toe. De oorzaken van honger zijn met elkaar verweven. Gewapende conflicten, klimaatverandering en Covid-19 zijn momenteel de belangrijkste oorzaken. De ongelijke internationale welvaartsverdeling wordt ook als factor genoemd. Initiatieven om Covid-19 verder te bestrijden dan binnen de eigen grenzen, zoals de Amerikaanse president Biden wil, bestrijden meer dan Covid-19: dit gaat over delen van welvaart in het belang van de hele wereldbevolking en verbetert tegelijk de kansen op voedsel wereldwijd. Er is voedsel genoeg op de wereld, alleen bereikt het niet alle plaatsen. Er is ook geld genoeg, alleen wordt dat het liefst binnen eigen grenzen besteed. Uit het oogpunt van medemenselijkheid en ook uit eigenbelang is dat niet de beste keuze.

De oorzaken van armoede en honger hangen met elkaar samen. Het zijn wereldproblemen die vragen om internationale oplossingen. Kennis zonder Grenzen richt zich op verbeteringen door kennisdeling met het focus op Burundi, dat zoals bekend een van de armste landen in de wereld is. Tegelijkertijd volgt Kennis zonder Grenzen de besluitvorming van de internationale gemeenschap rond het oplossen van armoede en honger wereldwijd, om daar zo mogelijk direct op in te kunnen spelen.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is afkomstig uit openbare media.