OVER ONS

Doelstelling
Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) is opgericht om een platform te vormen voor kennisoverdracht tussen Nederlanders en Burundesen. KzG wil minder bedeelden in Burundi bijstaan. Als kleine stichting heeft KzG andere kansen en mogelijkheden dan de grote NGO’s. KzG probeert via kenniscontacten ook bij te dragen aan een bottom-up beïnvloeding van de kwaliteit van leven in Burundi.

Je kunt denken dat de mensen in Burundi anders zijn, dat hun cultuur onbekend is of de achterstand te groot is. De Afrikaanse schrijver Achebe liet zien dat je kennis kunt stapelen om vooruitgang te bereiken op plekken waar mensen dat zelf willen. Het begint met durven zien wat de ander wil en kan. Als je dat eenmaal samen door hebt, is een waardevolle relatie ontstaan, waarin je leert elkaar vragen te stellen en antwoorden te geven. Daar word je allebei wijzer van.

Geschiedenis en maatschappelijke context van Burundi
Het kleine land Burundi (net zo groot als België, met medio 2019 ongeveer 12 miljoen inwoners) is een postconflict land in Midden-Oost Afrika. Het ligt ten zuiden van Rwanda, ten oosten van Congo en ten westen van Tanzania dat het verder omsluit. Het is er warm, het ligt vlakbij de evenaar en er zijn veel bergen en heuvels. Na de koloniale periode in de eerste helft van de 20e eeuw, ontstonden dramatische burgeroorlogen tussen Hutu’s en Tutsi’s met veel doden en vluchtelingen als gevolg. Vanaf 2005 werd in Burundi aan democratische waarden gewerkt door Hutu’s en Tutsi’s samen. Sinds 2008 is het land in relatieve rust geweest, tot er socio-politieke onrust ontstond in voorjaar 2015.

Het land is straatarm en omdat het zo weinig bekend is en er niet veel natuurlijke grondstoffen zijn, trekt het weinig investeerders aan en ontwikkelt het zich langzaam. Nog altijd leeft meer dan 50% (!) van de bevolking onder de armoedegrens. De meeste mensen moeten leven van nog geen dollar per dag. Scholen bieden beperkte kwaliteit. Er is weinig infrastructuur, er zijn weinig banen, er is weinig eten. Schoon drinkwater is vaak een heel eind lopen. Gezondheidszorg is nog van onvoldoende kwaliteit. Er wonen meer dan 300 mensen op een vierkante kilometer. De helft van de bevolking is geboren na de laatste genocide en dus jong. De meeste mensen exploiteren een klein landbouwveldje van ongeveer 10 bij 10m. Naast boeren zijn er ook mensen die leven van de veeteelt. Exportproducten zijn vooral koffie en thee. Burundi ligt niet aan zee en heeft alleen kleine havenfaciliteiten aan het Lac Tanganyika. De regering van Burundi maakte andere keuzes dan in het buurland Rwanda, dat veel bekender is. De vrijheid van meningsuiting was in Burundi groter en de bevolking koos ervoor om het land samen democratisch op te bouwen. Dat ging met vallen en opstaan en in de fragiele context soms met risico’s, die na een socio-politieke crisis in 2015 actueel zijn. Burundi is een republiek. De actuele 3e regeringsperiode van de huidige president is omstreden en leidde tot ernstige onrust.

Missie
KzG zet zich in om Burundi in onze Westerse omgeving beter bekend te maken en om kennisuitwisseling met Burundezen op gang te brengen. In een land waar mensen gewend zijn om hun levensbeslissingen te baseren op vaste sociale systemen in plaats van op individuele wensen, is het soms ook nodig om te motiveren. Dat lukt beter met contact op maat, waar vertrouwen in kan worden geboden. De Nederlandse overheid was een langdurige relatie met de Burundese samenleving in brede zin aangegaan, maar heeft met de EU de steun aan de Burundese regering opgeschort na 2015. Het motto van KzG is kennis als vermogen te bevorderen. KzG gaat uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zet zich in voor mensen ongeacht hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid en ongeacht hun normen, waarden of belevingswereld. Alle activiteiten zijn gericht op faire trade en behoud van natuur.

Praktische gegevens
KzG is opgericht op 7 juli 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61039608, RSIN 854177413, SBI-code 94995.

Het rekeningnummer van KzG is NL42INGB0006600211.

De website van KzG is www.kenniszondergrenzen.nl of www.samandari.org.

KzG is te bereiken via info@kenniszondergrenzen.nl of via telefoonnummer 06-22608616.

KzG heeft de ANBI status, wat aan schenkers fiscale voordelen biedt. (Lees hier meer over de ANBI status)

Alle activiteiten van KzG worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. Donateurs (particulieren, bedrijven, instellingen) ondersteunen KzG door een eenmalige of periodieke financiële bijdrage. KzG verzorgt ook lezingen en neemt deel aan evenementen in Nederland of België rond Afrika of het Grote Merengebied.