ANBI

BELASTINGAFTREK BIJ SCHENKING AAN ANBI
Via deze link komt u op de site van de belastingdienst, waar de regels rond belastingaftrek worden uitgelegd.