Bakkerij Super-Carla

Eerst even een overzicht van de geschiedenis, voordat Boulangerie Super-Carla in beeld kwam. Boulangerie Akabirya werd als eerste bakkerij via Kennis zonder Grenzen in 2016 opgestart in de commune Isare. Met het budget van Kennis zonder Grenzen werd de opleiding van 14 jonge mensen (meisjes en jongens) gefinancierd, evenals de materialen waarmee zij de oven leerden bouwen en daadwerkelijk bouwden. Er werd een stuk grond gekocht om te blijven voorzien in brandhout voor de oven. Bakvormen en andere bakkersbenodigdheden werden aangeschaft. Ook de eerste voorraad meel, katoenolie, suiker etc werden aangeschaft en een locatie gehuurd. De bakkerij werd als bedrijf officieel geregistreerd. Voor de 14 opgeleide jonge bakkers, voormalige straatkinderen en inmiddels gezamenlijk eigenaar van hun coöperatieve bedrijf, werden zorgverzekeringskaarten gekocht. Het bakkerijproject werd ter plekke begeleid door de Burundese organisatie OPDE. De opbrengst van het bedrijf was al snel goed, maar werd nog beter toen het bedrijf later in 2017 verhuisde naar een andere locatie in dezelfde (grote) commune Isare. De oven werd afgebroken en op de nieuwe locatie herbouwd. Op de nieuwe locatie werd ook een kleine cafetaria geopend en de opbrengsten waren nog hoger dan voorheen. Naast de 14 salarissen kon een fiets worden gekocht voor het transport. Per week wordt 500 kilo meel gebruikt. Sinds eind 2017 draait Akabirya zelfstandig zonder begeleiding.

In de tweede helft van 2017 werd een tweede bakkerij, Boulangerie Akanovera, opgestart met ook weer een eenmalig startbudget, volgens dezelfde formule. Na de opleiding van weer 14 bakkers, meisjes en jongens, werd gestart op een locatie in de commune Kabezi. Alle nieuwe eigenaren van deze coöperatieve bakkerij hebben ook weer een zorgverzekeringskaart. Inmiddels zijn de opbrengsten zo goed, dat de bakkers voldoende financiële buffer hebben en in staat zijn om microkrediet aan te vragen. Zo kunnen zij nog sneller innoveren. Ze zijn er trots op.

Akabirya won in 2017 een nationale prijs wegens innovatief ondernemerschap van de BBIN, de landelijke organisatie voor midden- en kleinbedrijf. Akanovera kreeg al een paar maanden na de start een eervolle vermelding voor de kwaliteit van de broodproducten.

Eind 2017 werd door Kennis zonder Grenzen een startbudget verstrekt ten behoeve van een derde bakkerij, Boulangerie Super-Carla. Opnieuw werd een contract afgesloten volgens dezelfde formule van opleiden van ex-straatkinderen, opnieuw 14 jonge mensen, 7 vrouwen en 7 mannen. Met hulp vanuit Boulangerie Akabirya en opnieuw de OPDE heeft deze bakkerij in 2018 de deuren geopend in de commune Kanyosha. Dit is een bergachtige streek en het gebouw van de bakkerij, met verschillende ruimtes, staat op en in de berghelling. Eén van deze ruimtes is inpandig, zonder daglicht. Om het werken daar te vergemakkelijken heeft een vrijwilliger van Kennis zonder Grenzen het principe van de bleekwaterlamp uitgelegd. Hiermee wordt daglicht via water in de ruimte verstrooid, terwijl het bleekwater ervoor zorgt dat het water helder blijft. In het contract voor de bakkerij werd opgenomen dat de bakkers een vijftiende deel van de opbrengsten zullen sparen om in de toekomst te kunnen bijdragen aan de opstart van een volgende bakkerij. Ook Akabirya en Akanovera gaan meesparen voor een nieuwe bakkerij in de toekomst, zodat een keten ontstaat. De jonge bakkers kozen voor hun coöperatie een vrouw als voorzitter. Alle bakkers hebben inmiddels een zorgverzekering. Deze bakkerij werd mogelijk gemaakt door Carla Brouns en haar familie en vrienden. Carla overleed in oktober 2017 en vroeg bij haar afscheid geen bloemen maar een donatie voor Kennis zonder Grenzen. De bakkerij in Kanyosha is naar haar genoemd. De bakkers spreken het woord ‘super’ dagelijks vele malen uit en zijn hun Super-Carla enorm dankbaar. Zij hadden geen enkel vooruitzicht op een zelfstandig bestaan en zijn nu goed opgeleide onafhankelijke bakkers. Hun productie, nu bestaande uit broodjes en beignets, is in een maand tijd al verdubbeld. Boulangerie Super-Carla is de enige bakkerij in deze streek.