Bestuur

De Stichting Kennis zonder Grenzen is op 7 juli 2014 opgericht door notaris M. van der Wal – van Dijk in Utrecht. 


De bestuursleden vanaf deze datum zijn:
Amy Ekelschot, voorzitter
Peter-Alex van Meir, penningmeester
Marion Kouwets, secretaris


eem2

 

Amy Ekelschot is actief in de interculturele hulpverlening zowel in Nederland als in het buitenland. Zij is psychiater en psychotherapeut en adviseur voor ontwikkelingsorganisaties. Zij was bestuurder, toezichthouder en adviseur bij Zorginstellingen, Politie, Justitie en Defensie. Zij was vele jaren voorzitter van de redactieadviesraad van het vakblad voor de GGZ.

PA_Meir

 

Peter-Alex van Meir is ontwikkelingseconoom, al vanaf de jaren zeventig gegrepen door het verschijnsel ‘onderontwikkeling’. Was als voorzitter van het Wijkcentrum in de Amsterdamse Pijp actief gericht op buurtparticipatie. Was controller en financieel administrateur bij maatschappelijk relevante organisaties op terreinen als ontwikkelingssamenwerking, kunsteducatie, afvalproblematiek in de Derde Wereld, jeugdzorg en medezeggenschap.

20140422_Marion_0331
Marion Kouwets is altijd gericht op onderwijs: ook voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen of die met een andere culturele achtergrond. Na basisonderwijs in arbeidersbuurten werd ze ter vergroting van haar zelfredzaamheid automonteur en daarna techniekdocent. Ze schreef studieboeken en gaf les in het middelbaar onderwijs. Nu is zij docent en mentor op een ZMOK school en zet zich in om moeilijk opvoedbare jeugd alsnog aan een baan of een reguliere vervolgopleiding te helpen.