Comité van Aanbeveling

Naast vaste bestuursleden leunt Stichting Kennis zonder Grenzen sterk op vrijwilligers. Er is bovendien een Comité van Aanbeveling, bestaande uit mensen met een grote expertise en ervaring, die de stichting een warm hart toedragen. Door hun positie in de samenleving dragen zij bij aan de naamsbekendheid van de stichting. 


Drs. Henny Sleghmedisch anthropoloog; onderzoeker en coordinator Promundo in het Grote Meren gebied in Oost-Afrika, met als basis Burundi.

Fr. Hippolyte Manirakizaalgemeen directeur Centre Neuro Psychiatrique Kamenge in Bujumbura, Burundi; vertegenwoordiger van Fracarita in Burundi.

Mw. Auguste Glastradermatoloog, voormalig voorzitter VVAO, voormalig voorzitter Medische Staf Tergooi Ziekenhuizen, adviseur, voormalig voorzitter Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie.