Standpunt

5 oktober 2018 Wat betekent de huidige situatie in Burundi voor Kennis zonder Grenzen (KzG)? Onze stichting is een kleine Nederlandse ANBI-stichting, een algemeen nut beogende instelling, te vergelijken met een particulier initiatief. KzG is geen in Burundi ingeschreven organisatie en niet bedoeld als buitenlandse NGO in Burundi. KzG heeft ook geen personeel. Daarmee valt KzG niet onder de nieuwe…

Buiten werking

4 oktober 2018 In de afgelopen maand was er internationaal de nodige ophef over Burundi. Enerzijds waren er een min of meer bemoedigend geluid van de VN, die het proces van vredesonderhandelingen over Burundi (de interne dialoog) niet hekelde maar alleen ‘te traag’ noemde en de Tanzaniaanse voorzitter van de onderhandelingen die de aangenomen grondwet als een recht van Burundi…

Terugkeren

27 september 2018 Burundi staat op de lijst met de laagste scores op de Human Development Index. Wereldwijd laat de index een verbetering zien, met nu 59 van de 189 landen in een zeer goede positie en slechts 38 landen in de slechtste groep. Acht jaar geleden waren deze cijfers respectievelijk 46 en 49. De internationale ondersteuning voor Burundi is…

Confrontatie

25 september 2018 Een VN onderzoekscommissie heeft op 5 september jl. een rapport uitgebracht over het schenden van mensenrechten in Burundi sinds 2015. Het rapport maakt melding van o.a. moorden (ook politiek gedreven moorden), ongegronde arrestaties, verdwijningen, martelingen, seksueel geweld (ook deels gerelateerd aan politieke motieven). Dit rapport wordt door het Burundese parlement verworpen als ‘misleidend en opgesteld in het…

Praten

24 september 2018 Begin september gaven Burundese oppositieleiders aan dat zij (net als de Burundese overheid, zie het Nieuws op deze site van 4 september jl.) de vijfde mediatiesessie voor Burundi beschouwen als de laatste. Deze vijfde ronde van de ‘interne Burundese dialoog’ staat voor eind van deze maand gepland. Het voorbereidende team onder leiding van voormalig Tanzaniaans president Mkapa…

Help de bevolking

15 september 2018 Op 31 augustus 2018 heeft de International Crisis Group, waar ook de Nederlander Bert Koenders deel van uitmaakt, een rapport gepubliceerd over Burundi, met de titel Helping the Burundian People Cope with the Economic Crisis. We plaatsen hieronder onvertaald eerst de missie van deze organisatie en daarna een deel van het rapport. Voor geïnteresseerden plaatsen we onderaan…

One of the least funded plans globally

9 september 2018 Gisteren bracht OCHA het volgende bericht uit, dat we gelet op de importantie volledig en onvertaald overnemen. United Nations Deputy Emergency Relief Coordinator visits the Republic of Burundi United Nations Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator, Ms. Ursula Mueller completed today a three-day mission to the Republic of Burundi. “I reaffirm OCHA’s (United…

Interview in beeld

8 september 2018 Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) bereidt zich voor op een volgende periode van activiteiten in Burundi zelf. Veel werk van onze Nederlandse vrijwilligers vindt plaats vanuit Nederland en het meeste werk in Burundi wordt lokaal gerealiseerd door Burundesen. Mede hierdoor heeft de stichting geen overheadkosten en beklijven de resultaten. KzG gaat voor duurzame effecten! Op 2 september…

Divers nieuws

7 september 2018 Rwanda en Burundi zijn elkaar over het algemeen al jaren niet goed gezind. Deze buurlanden tonen hun vijandigheid op diverse manieren. Nadat op 19 juni 2018 in het zuiden van Rwanda een aanslag plaatsvond, waarvan Rwanda Burundese veiligheidsagenten beschuldigde, werd de verstandhouding er niet beter op. Burundi houdt de invoer van goederen en ook personenwagens aan de…

Moeizaam proces

4 september 2018 De VN heeft Burundi opgeroepen om een nieuwe ‘politieke omgeving’ tot stand te brengen op basis van de recent aangenomen nieuwe grondwet. Dit is een nieuw geluid van de VN, want eerder waren er heel wat negatieve uitlatingen over de totstandkoming van deze nieuwe grondwet. De reacties in Burundi op de oproep van de VN liepen uiteen.…