Rondreizen

9 maart 2019 In het jaarverslag van Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) over 2018 staat te lezen dat de acties voor het plan 2018/2019 financieel gezien zijn gegarandeerd. In 2019 zijn er inmiddels alweer vier bakkerijen van start gegaan. Stap voor stap wordt het aantal uitgebreid. Dat de opzet en werkwijze succesvol zijn mag o.a. blijken uit het gegeven dat…

Alleen op de wereld

6 maart 2019 De relatie tussen Burundi en Rwanda is zoals bekend al vele jaren gespannen, wat leidt tot politieke kribbigheden. In de afgelopen periode is de spanning tussen Oeganda en Rwanda ook weer in het nieuws, met verwijten over en weer, grensblokkades en arrestaties. Het wordt een diplomatieke oorlog genoemd, die gaat o.a. over vermeende hulp aan rebellen, min…

Microkrediet is duur

25 januari 2019 De Burundese overheid is dit jaar gestart met een initiatief om de hoge werkeloosheid (bijna 50%) onder jongeren, de grootste bevolkingsgroep, tegen te gaan. Er is een Fonds d’Impulsion et de Garantie beschikbaar gesteld door de overheid, om garant te staan voor kleine leningen van commerciële banken aan jonge mensen, die hiermee hun toekomst willen opbouwen. Het…

Bemoeizucht helpt niet

13 januari 2019 Hieronder een reactie van Amy Besamusca op het Volkskrantartikel ‘Bemoeizucht helpt Afrika niet’ van de hand van Carlijne Vos. Hoe kan het Afrikaanse continent ontwikkelen? Wanneer je zoals wij al jaren bezig bent om uit te leggen wat er in Afrika door toedoen van andere landen misging en misgaat, is het geweldig om je eigen visie verwoord…

Interview

12 januari 2019 Interview door Wout Bruijne, overgenomen uit Magazine Arts en Auto van januari 2019: ‘Door de mensen en hun kracht was ik om’ De Nederlandse psychiater Amy Besamusca werkt de helft van het jaar in eigen land en de andere helft in het Grote Merengebied in Midden-Afrika. Die regio, waartoe Burundi en Rwanda behoren, kent een recent verleden…

De werkelijkheid

2 januari 2019 Er zijn meer vragen dan antwoorden over de politieke situatie in Burundi, zeker nu ook mensenrechtenorganisaties het land verlaten en de Human Rights Council van de VN zijn kantoor in Burundi moest sluiten. In een Nederlands krantenartikel, naar het lijkt geschreven op basis van een BBC-bericht, werden onlangs mensenrechtenschendingen zoals martelpraktijken en politieke moorden vanuit een geheime…

De beste wensen

1 januari 2019 Kennis zonder Grenzen wenst iedereen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe. De stichting is alle vrijwilligers en donateurs erg dankbaar voor hun steun in de afgelopen jaren. We kijken terug op een druk jaar met goede resultaten in de verschillende projecten en we gaan hiermee door in 2019, samen met onze vrijwilligers en onze lokale partners. Dit…

Rugzakjes

12 december 2018 Even een reactie vanuit Burundi. In Nederland kan er voor bepaalde problematieken een rugzakje worden aangevraagd, dat wil zeggen een extra financiering of een extra praktische ondersteuning op school of elders. Dyslexie is een voorbeeld waarvoor rugzakjes kunnen worden aangevraagd. In Burundi hebben de meeste kinderen geen rugzak. Ze dragen hun schriftje op hun hoofd of in…

Nederlandse blik

10 december 2018 Vandaag is het de Internationale dag van de Rechten van de Mens. Er ontstaat in Nederland meer belangstelling voor het werk van Kennis zonder Grenzen. Dit zijn twee redenen om weer eens wat algemene informatie over Burundi te geven, en ook over het leven in Burundi als Nederlander volgt wat informatie. Zie ook de link onderaan deze…

Actuele projecten

7 december 2018 Binnenkort gaan we de projectbeschrijvingen op de site weer bijwerken. We geven nu alvast een korte update: Voor het speelgoedproject heeft Kennis zonder Grenzen vorige maand weer verschillende materialen aangeleverd. Het betreft niet zomaar speelgoed, het zijn educatieve materialen, die worden gebruikt voor de afdeling ergotherapie van het Centre Neuro Psychiatrique Kamenge in Bujumbura. Hierbij worden ook…