Wat gebeurt er?

16 augustus 2021

Er is divers relatief goed nieuws over Burundi. Hieronder een kleine opsomming van wat er gebeurt.

Covid-19
In Afrika neemt het aantal Covid-besmettingen toe. Inmiddels zijn meer dan 7,25 miljoen besmettingen geconstateerd, waarbij moet worden bedacht dat de testfaciliteiten relatief beperkt zijn. De WHO heeft plannen om de extreem lage vaccinatiegraad te verhogen. De Wereldbank heeft 4 miljard dollar beschikbaar gesteld waarmee 51 ontwikkelingslanden Covid-vaccins kunnen kopen via onder andere de programma’s COVAX of AVATT. De helft hiervan zijn Afrikaanse landen.
De Burundese overheid heeft als een van de laatste Afrikaanse landen aangegeven Covid-19 vaccins te gaan accepteren. Het besluit van Burundi kwam een dag nadat in Tanzania het roer wat betreft Covid-vaccins omging, onder de nieuwe Tanzaniaanse president Samia Hassan. Van alle Afrikaanse landen weigert alleen Eritrea in de Hoorn van Afrika het vaccin nog.
Burundi’s minister van Gezondheid Thaddee Ndikumana laat weten geen verantwoordelijkheid te nemen voor enige bijwerking die de vaccins zouden kunnen veroorzaken. Het is niet duidelijk hoeveel vaccins Burundi zal ontvangen van de Wereldbank en wanneer dit zal zijn. Inwoners spreken over ‘enkele maanden’ en weten niet welke vaccins het zullen zijn. Ndikumana meldde dat in sommige delen van Burundi de besmettingen afnemen, terwijl er in andere delen een significante stijging is waargenomen, zoals in Kirundo, Ngozi en Bujumbura. Daarom heeft het nationale comité dat het virus moet bestrijden besloten om in de ergst getroffen provincies massaal te gaan testen. Vaccinaties zijn vrijwillig, maar maken geen officieel deel uit van de Burundese Covid-bestrijding. Organisaties die (bv voor internationale werknemers) vaccins willen aanschaffen, mogen dat doen.
Nadat de grens tussen Burundi en DR Congo – bij Gatumba – vanwege de Covid-pandemie lange tijd was gesloten, is deze onlangs weer geopend. Ook de drukke grens met Tanzania is heropend. De verplichte quarantaine voor inkomende reizigers is afgeschaft, maar wie Burundi in reist dient een Covid-test te ondergaan en de uitslag in vrijwillige quarantaine af te wachten. Meer dan 20% van de positief geteste personen in Burundi is afkomstig uit het buitenland.

Internationale contacten
De Burundese president Ndayishimiye heeft enige tijd geleden Kenia bezocht. Voor het eerst in bijna twintig jaar bezocht een Burundees staatshoofd Kenia. De president heeft in de afgelopen tijd al veel meer contacten gelegd met leiders van andere landen dan zijn voorganger. Het land probeert, nu een jaar na het overlijden van de vorige president, uit de isolatie te komen waar het in was geraakt onder diens leiding. In Kenia waren de gespreksthema’s divers. Een van de belangrijke thema’s was een hernieuwde strategische samenwerking tussen beide landen, onder andere via de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC). Burundi zoekt Keniaanse investeerders in Burundi, en Keniaanse handelspartners. Voor Kenia kan samenwerking met Burundi ook een ingang tot Congo betekenen. Burundi heeft een belangrijke sleutelpositie voor handel met Congo, omdat veel goederen in Congo arriveren vanuit Burundi via de havens van Uvira, Goma en Bukavu. Kenia en Burundi zetten in op versterking van regionale economische groei. Ook voor doorvoer naar andere landen kan Burundi betekenis hebben. Het afschaffen van visakosten was eveneens onderwerp van bespreking ten behoeve van de bilaterale samenwerking. Een ander gespreksthema voor Ndayishimiye en zijn Keniaanse collega Kenyatta was de conservatie van bedreigde diersoorten. In 1995, toen de burgeroorlog in Burundi hevig woedde, werden Burundese chimpansees naar Kenia overgebracht. Burundi wil de chimpansees nu graag terug.
Ook met Tshisekedi, de president van Congo, heet Ndayishimiye inmiddels contacten gelegd en een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide leiders benadrukten de noodzaak van projecten als de bouw van bruggen voor voetgangers en voertuigen over de Ruzizi rievier, die loopt tussen Zuid-Kivu in Congo nen Cibitoke in Burundi. Ook landbouw exploitatie op de Ruzizi vlakte kwam aan de orde, evenals herstel en het voorzien van elektriciteit van de weg tussen Bujumbura, Uvira, Bukavu en Goma en de ontwikkeling van de spoorweg tussen Gitega, Uvira en Kindu. (Burundi heeft nu geen enkele spoorweg.) In de overeenkomsten werden ook ontwikkelingssamenwerking, vredeshandhaving, defensie en veiligheid, handelsfaciliteiten en politieke en diplomatieke uitwisseling opgenomen. Samenwerking tussen Congo en Burundi zal resulteren in beveiliging van de beide landen en hun grenzen, teneinde rebellen geen kans meer te geven, aldus Ndayishimiye. Tshisekedi zei te willen inzetten op de nauwe banden van de broederschap die al eeuwen is bewaard gebleven tussen de Burundese en Congolese bevolking. Hij voegde toe dat de spoorweg aanleg een impuls zal geven aan economische activiteit, banen en welvaart zal brengen en de armoede terug zal dringen.

Lees een interessant achtergrondartikel, met foto’s en film, over deze diverse thema’s via deze link: https://www.dw.com/en/burundi-seeks-new-direction-1-year-after-presidents-death/a-57932519
Positieve berichten over Burundi blijven komen, als het gaat om het opheffen van de sancties van de EU tegen het land. Voor verschillende andere Afrikaanse landen, waaronder Tanzania, is dit van groot belang, omdat Burundese vluchtelingen weer huiswaarts kunnen keren. Ook wordt Burundi gezien als een relevante buffer voor vrede in de hele Oost-Afrikaanse regio.

Externe steun voor de economie
Het IMF heeft 78 miljoen dollar geoormerkt voor Burundi, dat werd benoemd als een land met een klein bruto nationaal product maar met een groot potentieel (de aard van dit potentieel werd niet vermeld). Burundi kreeg een grote economische klap door internationale sancties in de afgelopen vijf jaar vanwege de politieke krisis (zie eerdere nieuwsberichten op deze site). Volgens het IMF kan het beleid van de nieuwe president herstel inleiden. Een internationale krant scheef: ‘The only thing we know about Burundi’s economy is that we don’t know much about it! Neither does the International Monetary Fund (IMF), which declared in July 2020 that “the absence of Article IV consultations since 2014 and data gaps undermine the IMF staff’s understanding of its economy and policies.” It has been seven years since the country’s macroeconomic indicators were studied, which means that it will be difficult to accurately diagnose its state of health, even though the World Bank has maintained some macroeconomic monitoring.’

Waterkracht
In Burundi gaan door Songa Energy twee geavanceerde waterkrachtinstallaties worden gebouwd, in de provincies Bururi et Gitega. Voor deze projecten hoeven geen dammen te worden aangelegd, waardoor de ecologische structuur behouden bijft. De Burundese overheid heeft beide projecten goedgekeurd. Songa Energy zal in de toekomst de energie verkopen aan het Burundese energiebedrijf Regideso. Als gevolg van deze projecten zal de CO2 uitstoot afnemen.

Herstel landbouwgrond
De Wereldbank heeft een investering van 6 miljoen dollar goedgekeurd voor herstel van landbouwgrond in de Burundese provincie Kayanza. Deze investering is mogelijk gemaakt door de Global Environment Facility (GEF).

Klimaatmaatregelen
Het bestuur van The Isle of Man heeft meer dan 1,3 miljoen pond gedoneerd aan een liefdadigheidsorganisatie, die in een deel van Afrika actief is op het gebied van bestrijding van de effecten van klimaatverandering. Van deze donatie zou ook Burundi profiteren.

Kritiek
Eind juni 2021 werden 18 mensen gedood en vielen er veel gewonden bij een aanslag op de weg van Bujumbura naar Gitega, nabij Muramvya. Deze agressieve aanval werd door het ministerie van veiligheid een terroristische aanval genoemd. Volgens het ministerie zijn 12 personen opgepakt als verdachten van de aanslag. Bij een eerdere aanval begin mei 2021 kwamen 8 mensen om. De bevolking uitte verontwaardiging dat de overheid de wegen niet beter beveiligt. Oppositieleider Agathon Rwasa leverde later felle kritiek. De meeste slachtoffers waren naar zijn zeggen leden van zijn partij CNL (Congres National de Liberté) en nu zouden ook enkele partijleden onvindbaar zijn. ‘Waarom worden in een land waar de doodstraf is afgeschaft, arrestanten niet voor het gerecht gebracht?,’ liet hij optekenen.

Verantwoording:
De informatie die is gebruikt voor dit bericht van Kennis zonder Grenzen is afkomstig uit openbare media en van bekenden uit Burundi.