Flyer 2022

FLYER 2022
(klik om als PDF te downloaden)

KzG zet zich in voor kennisoverdracht in Burundi. Burundi is een klein en onbekend land in Oost-Afrika, dat na de kolonisatie berooid achterbleef. Het hoort nu 60 jaar later nog steeds tot de drie armste landen ter wereld. Twee derde van de 12 miljoen inwoners leeft ver onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de bevolking heeft geen toegang tot medische zorg.

KzG richt zich op projecten die de bevolking naar grotere zelfredzaamheid helpen. Voorbeelden zijn vakopleidingen met baangaranties. Nu  ligt de focus op de sector zorg, in het bijzonder neurologie en psychiatrie, en psychosociale hulp. KzG leidt al jaren actief medisch personeel en wijkzorgers op. Een aantal hiervan is inmiddels zelf gecertificeerd trainer en leidt weer collega’s op, waardoor een duurzaam systeem van kennisoverdracht is ontstaan.

Met kleine en enkele grotere klinieken wordt gewerkt aan een systeem voor openbare geestelijke gezondheidszorg in Burundi. Dit systeem is nu erkend als landelijk beleid, ook al kan het land dit zelf niet financieren. Het opleidingsmateriaal van de WHO is onlangs door KzG vertaald in de landstaal Kirundi, wat de opleiding voor meer mensen toegankelijk maakt. Om de zorgverlening toe te spitsen op de bevolking en de eigen cultuur van Burundi, wordt ook wetenschappelijk onderzoek opgestart.

Het vertaalde lesmateriaal is gratis te downloaden, maar in Burundi is internet schaars, zodat het voor de opleidingen nodig is om de boeken ook te drukken. Bij het lesmateriaal worden instructiefilmpjes van de WHO gebruikt, maar deze zijn qua taal, ondertiteling en cultuur niet gericht op Burundezen. Daarom is het van belang om de instructies in Burundi zelf te filmen.

KzG werkt met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen personeel in loondienst. De gecertificeerde trainers en vertalers in Burundi verdienen een bescheiden maar eerlijk salaris.

Uw bijdrage helpt en komt volledig ten goede aan kansarme Burundezen.

Maak uw donatie over op rekeningnummer NL42 INGB 0006600211 /  BIC INGBNL2A.

Of koop een boek via onze site.

Hartelijk dank!