ANBI

Praktische gegevens

Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) is opgericht op 7 juli 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61039608, RSIN 854177413, SBI-code 94995.

Het rekeningnummer van KzG is NL42INGB0006600211.

De website van KzG is www.kenniszondergrenzen.nl of www.samandari.org.

KzG is te bereiken via info@kenniszondergrenzen.nl of via telefoonnummer 06-22608616.

KzG heeft de ANBI status, wat aan schenkers fiscale voordelen biedt. (Lees hier meer over de ANBI status)

 

BELASTINGAFTREK BIJ SCHENKING AAN ANBI

Via deze link komt u op de site van de belastingdienst, waar de regels rond belastingaftrek worden uitgelegd.

Alle activiteiten van KzG worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. Donateurs (particulieren, bedrijven, instellingen) ondersteunen KzG door een eenmalige of periodieke financiële bijdrage. KzG verzorgt ook lezingen en neemt deel aan evenementen in Nederland of België rond Afrika of het Grote Merengebied.