Project Bakkerijen

Kennisoverdracht

Kennis overdragen is goed. Daarna een baan hebben om die kennis toe te passen is nog beter, omdat je dan ook in je levensonderhoud kunt voorzien. Zeker in Burundi, waar je niet zo makkelijk aan een baan komt en de armoede onvoorstelbaar is. Daarom startte Kennis zonder Grenzen een samenwerking met de lokale OPDE, wat staat voor Oeuvre Humanitaire pour la Protection en le Développement de l’Enfant en Difficulté.

Hoe werkt de OPDE

De OPDE vangt vanuit de provincies Bujumbura Rural en Bujumbura Mairie straatkinderen en -jongeren op, die, na een begeleiding in een transferhuis, worden geplaatst in lokale pleeggezinnen. De ouders in deze gezinnen worden getraind om deze kinderen een normale opvoeding te geven. De kinderen gaan ongeacht hun leeftijd naar een basisschool en kunnen daarna een vervolgopleiding doen. Voor een enkeling betekent dat zelfs een universitaire studie, maar meestal zijn het opleidingen in een ambacht. Ook heeft de OPDE een faciliteit voor gezondheidszorg voor de jongeren. De OPDE helpt de jongeren om uiteindelijk weer in hun regio bij hun oorspronkelijke familie terug te keren en de families worden begeleid om hun dochter of zoon weer in hun midden op te nemen.

Baangarantie

Wanneer je na een opleiding geen baan hebt, heb je het nog steeds moeilijk. Daarom besloot Kennis zonder Grenzen om een zinvolle opleiding bij de OPDE te combineren met een baangarantie. Op ons verzoek ontwikkelde de OPDE een brede opleiding tot bakker. De OPDE selecteert jongeren op ambitie en motivatie om deze opleiding te volgen. Kennis zonder Grenzen garandeert dat deze jongeren, meisjes en jongens van 18 tot 25 jaar, een eigen bakkersbedrijf kunnen starten.

 

De opleiding

Het project richt zich op steeds 7 jonge vrouwen en 7 jonge mannen. Zij worden door lokale leraren opgeleid in hygiëne, het bakken van brood en andere producten, het bouwen van een eigen houtoven (zodat ze ook in staat zijn zelf reparaties aan de oven te verrichten), bedrijfsvoering, boekhouden, personeelsbeleid, samenwerken, vergaderen en marketing.

De bakkerijen

De bakkerijen bevinden zich in bergdorpen, waar in de verre omgeving geen enkele bakkerij was. Elke bakkerij is een collectieve onderneming en eigendom van de 14 bakkers en ingeschreven bij de Burundese Kamer van Koophandel. Bij de start hebben de bakkers kennis, een huurpand, een oven, bakkersbenodigdheden en een kleine hoeveelheid ( 2 à 3 zakken à 25 kg) meel, olie en andere ingrediënten en een zorgverzekering voor een jaar. Zij moeten hard werken om te verdienen en nieuwe zakken meel e.d. te kunnen kopen, maar het gaat snel, ook al kost een broodje maar 1 tot 3 eurocent. Het brood wordt goed verkocht en is een goede aanvulling op de tamelijk eenzijdige voeding. Elke bakker krijgt een redelijk salaris. Een bakkerij kan al snel sparen voor innovaties en elke bakkerij doet dit op zijn eigen manier. Bij elk bezoek zien we weer vernieuwingen en soms kunnen de bakkers zelfs extra producten inkopen voor hun dorp en hun assortiment verbreden. Ook ontstaan extra banen door nevendiensten. De bakkers zijn verplicht om na het eerste jaar hun zorgverzekering uit hun opbrengsten te betalen.

Inbedding

De OPDE zorgt voor goede relaties met de lokale leiders en gemeenten. Twee bakkerijen hebben al een prijs gewonnen voor innovatief ondernemerschap bij de lokale Kamer van Koophandel, de BBIN. Het eerste jaar wordt elke bakkerij op alle fronten intensief begeleid door de OPDE.

Bijzondere aspecten

We werken niet met Europese machines of ovens. De bakkers kunnen hun ovens zo nodig zelf repareren. Het zijn houtovens, omdat er geen elektra is. Ook in de steden van Burundi (waar slechts 10% van de bevolking woont), waar wel elektra is, wordt bijna altijd op hout gekookt. Het broeikaseffect is in Nederland per hoofd van de bevolking 4x zo groot als in Burundi, maar we onderzoeken de mogelijkheid om milieuvriendelijkere briketten te benutten. Zonne-energie is uiteraard een alternatief maar nog te duur (daar zijn geen subsidies voor). We vliegen geen Europese leraren in, want er zijn voldoende bekwame leraren in het land zelf aanwezig.

 

Onderlinge bank

De bakkerijen kunnen voldoende sparen, naast de vaste lasten en innovaties, om geld opzij te zetten voor een onderling financieringssysteem. Dit is met 0 tot 2% rente aanzienlijk gunstiger dan microkrediet, wat wel tot meer dan 26% rente kan vragen. De OPDE houdt ook na het eerste jaar contact met elke bakkerij en spant zich in om het onderlinge financieringssysteem op te zetten. Wanneer er 20 bakkerijen zijn, kunnen zij per bakkerij voldoende sparen om samen elk jaar een nieuwe bakkerij op te zetten.

 

Locaties

Medio 2020 zijn er 20 bakkerijen opgezet in de provincie Bujumbura Rural (in vier jaar tijd). Met dit aantal zal het systeem zichzelf draaiende houden, daar hebben we alle vertrouwen in. Voor een overzicht van de locaties van alle bakkerijen kunt u contact opnemen via info@kenniszondergrenzen.nl.

De site van de OPDE

Met hulp van Kennis zonder Grenzen is de website van de OPDE vernieuwd. Ook kreeg een aantal medewerkers een training om zelfstandig de site te kunnen bijhouden in de toekomst. Dit leidde bijvoorbeeld tot onderstaande bericht:

Visite de Madame Dr Amy

Category: Actualités

 

En dates du 27, 28 et 29 Novembre 2019, Mme Dr Amy, Médecin Psychiatre au Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge (CNPK, en sigle) et membre de la Fondation “Savoir Sans Frontière” des Pays Bas a fait une visite aux boulangeries installées par OPDE sous l’appui financier de cette fondation en faveur des jeunes vulnérables. Accompagnée par l’équipe de l’OPDE, Mme Dr Amy a visité respectivement les boulangeries installées dans les Communes de Kanyosha, Isare et Mutimbuzi. Chaque fois avant d’aller sur terrain, on passait d’abord au chef-lieu de la Commune pour un petit entretien avec l’Administration communale. Ensuite, on se rendait sur terrain accompagné d’un membre de l’administration pour se rendre compte de l’état des lieux de ces boulangeries.

L’administration a été contente de cette initiative de l’OPDE d’installer les boulangeries aux jeunes pour leur autoprise en charge et elle a vivement remercié la Bienfaitrice Mme Dr Amy et sa fondation pour cet appui aux jeunes vulnérables.

Mme Dr Amy a aussi felicité les jeunes visités des trois Communes pour le courage et la détermination qu’ils ont pour la lutte contre l’oisiveté et devenir acteur de développement de leurs communautés.