Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Europese regelgeving inzake privacybescherming. In Nederland is dit vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Ook kleine organisaties, zoals Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG), is daardoor aanspreekbaar op de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop wij dit doen staat in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel van deze verwerking

KzG ontvangt uw persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer omdat u deze gegevens aan ons verstrekt hebt in het kader van bijvoorbeeld een donatie en/of de bestelling van een boek.

Bewaartermijn

KzG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt genomen nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden ontvangen.

Gegevens delen met derden

KzG verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of voor de uitvoering van haar kerntaken noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar email info@kenniszondergrenzen.nl

Beveiliging persoonsgegevens 

KzG is alert op de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met KzG via email info@kenniszondergrenzen.nl