Bestuur

De Stichting Kennis zonder Grenzen is op 7 juli 2014 opgericht door notaris M. van der Wal – van Dijk in Utrecht. 


De bestuursleden vanaf deze datum zijn:
Amy Ekelschot, voorzitter
Peter-Alex van Meir, penningmeester
Marion Kouwets, secretaris


eem2

 

Amy Ekelschot is actief in de interculturele psychiatrische hulpverlening zowel in Nederland als in het buitenland. Zij is adviseur voor ontwikkelingsorganisaties. Zij was bestuurder, toezichthouder en adviseur bij Zorginstellingen, Politie, Justitie en Defensie. Zij was vele jaren voorzitter van de redactieadviesraad van het vakblad voor de GGZ.

PA_Meir

 

Peter-Alex van Meir is ontwikkelingseconoom, al vanaf de jaren zeventig gegrepen door het verschijnsel ‘onderontwikkeling’. Was als voorzitter van het Wijkcentrum in de Amsterdamse Pijp actief gericht op buurtparticipatie. Was controller en financieel administrateur bij maatschappelijk relevante organisaties op terreinen als ontwikkelingssamenwerking, kunsteducatie, afvalproblematiek in de Derde Wereld, jeugdzorg en medezeggenschap.

20140422_Marion_0331
Marion Kouwets is altijd gericht op onderwijs: ook voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen of die met een andere culturele achtergrond. Na basisonderwijs in arbeidersbuurten werd ze ter vergroting van haar zelfredzaamheid automonteur en daarna techniekdocent. Ze schreef studieboeken en gaf les in het middelbaar onderwijs. Nu is zij docent en mentor op een ZMOK school en zet zich in om moeilijk opvoedbare jeugd alsnog aan een baan of een reguliere vervolgopleiding te helpen.

 

 


Comité van aanbeveling
Naast vaste bestuursleden leunt Stichting Kennis zonder Grenzen sterk op vrijwilligers. Er is bovendien een Comité van Aanbeveling, bestaande uit mensen met een grote expertise en ervaring, die de stichting een warm hart toedragen. Door hun positie in de samenleving dragen zij bij aan de naamsbekendheid van de stichting. 


Drs. Henny Sleghmedisch anthropoloog; onderzoeker en coordinator Promundo in het Grote Meren gebied in Oost-Afrika.

Fr. Hippolyte Manirakiza, voormalig algemeen directeur Centre Neuro Psychiatrique Kamenge in Bujumbura, Burundi; voormalig vertegenwoordiger van Fracarita in Burundi.

Mw. Auguste Glastradermatoloog niet praktiserend, voormalig voorzitter VVAO, voormalig voorzitter Medische Staf Tergooi Ziekenhuizen, adviseur, voormalig voorzitter Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie.


Met dank aan
Speel-o-theek Hilversum

Het Vergunningenhuis Lelystad

Gemeente Hilversum

CNPK

Holtman Notarissen      Madeleine van der Wal – van Dijk

Uitgeverij Mik Schots

Lisa Malou Smits

Goede Vrijdag Utrecht

Jannontwerp

Kenneth Besamusca

Philip Besamusca

Marjan Mensinga – Pharos

Zeilschool de Vuurtoren

Moyo African Art

Veronique Coppin

Stichting SYMPOPNA

De jonge specialist

Phrenos Kenniscentrum

Jeroen Schuphof

Thea en Aad Koppenol

Taka Tuka Foundation

De Spullewaard

Theo Wesker sr.

Emmaus Bilthoven

Hanneke Janiczak