Doelstelling

Doelstelling
Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) is opgericht om een platform te vormen voor kennisoverdracht tussen Nederlanders en Burundezen. KzG wil minder bedeelden in Burundi bijstaan. Als kleine stichting heeft KzG andere kansen en mogelijkheden dan de grote NGO’s. KzG probeert via kenniscontacten ook bij te dragen aan een bottom-up beïnvloeding van de kwaliteit van leven in Burundi.

Je kunt denken dat de mensen in Burundi anders zijn, dat hun cultuur onbekend is of de achterstand te groot is. De Afrikaanse schrijver Achebe liet zien dat je kennis kunt stapelen om vooruitgang te bereiken op plekken waar mensen dat zelf willen. Het begint met durven zien wat de ander wil en kan. Als je dat eenmaal samen door hebt, is een waardevolle relatie ontstaan, waarin je leert elkaar vragen te stellen en antwoorden te geven. Daar word je allebei wijzer van.

Kennis zonder Grenzen en Burundi

KzG zet zich in om Burundi in onze Westerse omgeving beter bekend te maken en om kennisuitwisseling met Burundezen op gang te brengen. In een land waar mensen gewend zijn om hun levensbeslissingen te baseren op vaste sociale systemen in plaats van op individuele wensen, is het soms ook nodig om te motiveren. Dat lukt beter met contact op maat, waar vertrouwen in kan worden geboden.