Jaarverslag 2018

Kennis zonder Grenzen

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

Toelichting op de cijfers

Uitgaven

Het jaar 2018 is, vanuit de doelstellingen van de stichting, een heel positief jaar geweest voor Kennis zonder Grenzen. Op basis van de doelstellingen zoals verwoord in het beleidsplan zijn in 2018 opnieuw een aantal projecten succesvol gerealiseerd. Bijzonder in deze is dat de totaaluitgaven ten behoeve van de beoogde projecten à € 24.781,- volledig worden gecompenseerd door de inkomsten op basis van fondsenwerving – donaties / giften / boeken en andere acties – à € 26.932,-, waardoor 2018 kan worden afgesloten met een positief saldo van € 2151,-.

Onderstaand de projecten in 2018.

 

  1. BAKKERIJEN

Van belang in dit kader is overdracht van kennis in relatie tot zelfredzaamheid voor kwetsbare jongeren. Door KzG is hieraan wederom vorm gegeven door opnieuw in samenwerking met de Burundese organisatie de OPDE (Oevre Humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en Difficulté), die zorgt voor selectie, opleiding en begeleiding van potentiele kandidaten en met behulp van lokale professionals een 8-tal bakkerijen te financieren en te realiseren in aanvulling op de reeds bestaande 3. Inmiddels zijn er van de nieuwe 8 bakkerijen een tweetal operationeel en zeer succesvol. Ook de eerder gerealiseerde bakkerijen opereren zeer succesvol. Het totaal aantal gefinancierde bakkerijen door KzG komt hiermee op 11, waarbij het gaat om in totaal 154 jongvolwassenen (50% V / 50% M) in de provincie Bujumbura Rural die hiermee een volwaardig bestaan/werk, inkomen en zorgverzekering verkrijgen.

 

  1. PSYCHIATRIE

In 2018 is vanuit KzG driemaal een bezoek aan Burundi gebracht. Driemaal werd gedurende 2 maanden gewerkt aan psychiatrische bijscholing en begeleiding van medewerkers van de gespecialiseerde lokale partner het CNPK (Centre Neuro-Psychiatrique Kamenge) in Bujumbura Mairie, werd gecompliceerde psychiatrische casuïstiek behandeld en werden trainingen volgens de WHO-methode uitgevoerd in de provincies Bujumbura Mairie, Muyinga en Rutana. In totaal werden 12 professionals (artsen, psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen) opgeleid tot leraar en werden 59 hulpverleners getraind om psychische problematiek te herkennen en te begeleiden en waar nodig te verwijzen voor behandeling, terwijl 86 artsen en verpleegkundigen werden geschoold om eenvoudige psychiatrische behandelingen uit te voeren in hun dagelijkse praktijk. In Rutana en Muyinga werd een speciale afdeling hiervoor ingericht in de regionale ziekenhuizen. Ook werd bijgedragen aan de planmatige organisatorische inbedding van kwaliteitsdoelen in het genoemde CNPK.

 

 

 

  1. BURUNDI / BOEK

Aan de doelstelling het land Burundi meer bekendheid te geven is op veel verschillende manieren vorm gegeven. Een stand op het Hertme-Afrika-festival, lezingen geven, een AH-emballage aktie, een optreden bij omroep MAX en het up-to-date houden van de website. Eind november is het 2e boek: EEN GOEDE GEEST BESTAAT NIET gepubliceerd, geschreven door Amy Besamusca-Ekelschot. Ter gelegenheid hiervan is een actieve media- en boekwinkelcampagne gestart.

Ook dit jaar zijn er geen bestuurskosten gemaakt.

 

Inkomsten

Al deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door enkele grote donaties van stichtingen, donaties en giften van particulieren inclusief het verstrekken van de boeken: WIJ ZIJN ALLEMAAL NOMADEN (2014) en EEN GOEDE GEEST BESTAAT NIET (2018), een emballage-aktie en lezingen geven.

Zeer noemenswaard in deze is het initiatief tot fondsenwerving door vrienden van KzG die iets te vieren hadden en aan de genodigden vroegen: in plaats van cadeaus doneer s.v.p. aan Kennis zonder Grenzen.

 

BELEIDSPLAN 2018 / 2019

De in 2018 opgebouwde vermogenspositie geeft een basis om de doelstellingen in het beleidsplan 2018/2019 te realiseren. In het actuele vermogen is een geoormerkt bedrag à

€ 10.000,- opgenomen ten behoeve van de realisatie van reeds geplande bakkerijen in 2019. Fondsenwerving volgens de hierboven genoemde methoden blijft een noodzakelijke en continue bezigheid om ook in 2019 en volgende jaren succesvol te kunnen zijn.